Economisch herstel gaat aan meeste mkb’ers voorbij

?>

Er tekent zich een scherpe tweedeling af binnen het midden- en kleinbedrijf tussen een kleine kopgroep van snelle groeiers en een veel grotere groep die niet of nauwelijks vooruitgang boekt. Dat blijkt uit de jaarlijkse Staat van het mkb, een uitgave van het Comité voor Ondernemerschap en Financiering en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

De gezamenlijke bedrijven boekten afgelopen jaar €30 mrd meer omzet (een stijging van 3,4%) en creëerden 92.000 banen (+2,9%), maar die groei wordt gedragen door slechts één op de tien ondernemingen. De overige 90% maakte pas op de plaats. Intussen dreigen krapte op de arbeidsmarkt en achterblijvende financiering een rem op de groei te zetten.

 

De resultaten van het onderzoek worden later vandaag overhandigd aan staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer (CDA). In een toelichting zegt de bewindsvrouw zich de komende jaren in te spannen om het mkb te helpen met 'financiële ondersteuning, vermindering van de lastendruk en door heldere wet- en regelgeving die eerlijke concurrentie stimuleert'.

 

Groei mkb leverde meer dan 262.000 banen op

Uit het jaarbericht Staat van het mkb blijkt dat in 2016 ruim 4,2 miljoen mensen werkzaam waren voor midden- en kleinbedrijven. Een groep van 18.565 mkb-bedrijven groeide de afgelopen jaren zo sterk, dat ze flink in personeel moesten uitbreiden. Dat leverde meer dan 262.000 banen op. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bestaat het midden- en kleinbedrijf daarmee in totaal uit 756.190 zzp’ers, 202.380 zogeheten microbedrijven (1 tot 10 fte’s), 39.595 kleinbedrijven (10 tot 50 fte’s) en 8365 middenbedrijven (50 tot 250 fte’s).

 

De gehele mkb-sector is goed voor 60% van de bijdrage van het bedrijfsleven aan de Nederlandse economie. In 2016 behaalden zij een omzet van €903 mrd en boden werk aan 3,3 miljoen mensen.

 

Uit eerder deze week gepubliceerde enquêtes van zowel accountantsorganisatie SRA als het FD onder de snelste groeiers (FD Gazellen) bleek dat bedrijven voor het komende jaar een groeispurt verwachten. De Staat van het mkbmaakt duidelijk dat die groei grotendeels is voorbehouden aan een kleine kopgroep.

 

Personeelstekorten

Tegelijkertijd signaleert het mkb-rapport een dreigend gebrek aan voldoende goed opgeleid personeel. Dat leidt in steeds meer sectoren tot grote problemen. De mismatch tussen vraag en aanbod heeft een toename van niet vervulde vacatures tot gevolg.

 

Zorgwekkend is verder dat noodzakelijke investeringen in digitalisering en innovatie niet voor alle ondernemingen bereikbaar zijn. Hoewel de financiering in zijn geheel is verbeterd vergeleken met de crisisjaren, blijft de toegang tot kapitaal nog lastig. Zowel het mkb-rapport als het SRA-onderzoek geven aan dat het vooral kleinere mkb’ers treft. Volgens SRA ervaart bijna een derde het gebrek aan financiering als bedreiging. Het mkb-rapport noemt de onbekendheid met alternatieve financieringsvormen als een van de oorzaken.

 

Financiering

In totaal haalde het mkb in 2016 voor € 8,8 mrd aan financiering op (76% van het totaal aangevraagde bedrag). Daarvan werd €5,7 mrd toegekend aan het micro- en kleinbedrijf, oftewel ondernemingen met 1 tot 10 respectievelijk 10 tot 50 fte’s. Opvallend is dat het aangevraagde bedrag sinds 2015 afneemt en dat het uitstaand krediet nog altijd terugloopt. Dat zou er onder andere op kunnen wijzen dat veel mkb-bedrijven ervoor kiezen uit eigen middelen te financieren.

 

Door de achterblijvende financiering neemt de productiviteit bij vooral de kleinste bedrijven af. 'Hierdoor komen bedrijven vroeg of laat in de knel en kunnen zij niet meer effectief concurreren', aldus het rapport.

De tweedeling binnen het mkb is ook terug in de productiviteitscijfers: 20% van het totale aantal mkb-bedrijven heeft een aanzienlijk hogere productiviteit dan de overige 80%.

 

Onderzoek van GoFastForward, een opleidingsprogramma voor groeiondernemers, bevestigt de spanning op de arbeidsmarkt. Een op de drie ondernemers heeft nu al moeite om vacatures te vullen. Voor 2018 behoort het werven, of het behouden, van personeel tot een van de belangrijkste uitdagingen.

 

Ook veel FD Gazellen ervaren het werven en vasthouden van de jongere generatie als een van de lastigste opgaven. Ze denken dat er een hybride model ontstaat, waarbij een flexibele schil de vaste kern aanvult. Daarnaast denken ze steeds meer zaken die niet tot de kernactiviteiten behoren te moeten uitbesteden.

 

Bron: Financieel Dagblad

naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail