Miljoen extra voor Automotive Campus in Helmond

?>

De Automotive Campus in Helmond (ACE) krijgt binnenkort een extra subsidie van een miljoen. Die wordt voor de helft bekostigd door het ministerie van OCW, de andere helft komt voor rekening van Jeroen Dijsselbloems eigen ministerie, Financiën. De campus is een van de drie Centres of Expertise in Nederland. Ook de andere twee centra, Water Technology in Leeuwarden en Chemie op Chemelot in Geleen, mogen een zelfde financiële injectie verwachten.


"De financiering voor 2017 was nog niet rond voor de Centres of Expertise. Zonder rijksbijdrage was de toekomst van de centra in gevaar gekomen. Het geld is nu definitief toegezegd door het Rijk, dus kunnen ze door. We willen ACE graag ondersteunen met het waarmaken van de ambities, die van groot belang zijn voor de economische ontwikkeling van de regio. Daarbij denken we aan vergroting van de instroom naar automotive opleidingen, de uitstroom van studenten naar automotive bedrijven en verbetering van de kwaliteit en vraagsturing van het onderwijs. Ook het praktijkgericht onderzoek in samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven kan zo verder worden gestimuleerd", lichtte minister Dijsselbloem zondag toe. Hij deed dat in Middelbeers, waar hij het nieuws wereldkundig maakte voorafgaand aan zijn optreden als tafelheer in de plaatselijke talkshow Beers' Gebuurt. In 2011/2012 werden de drie Centres of Expertise opgericht als pilot. Inmiddels worden bij ACE in Helmond opleidingen van mbo tot universitair niveau in het automotive onderwijs aangeboden.

 

Om de regionale economie te ondersteunen krijgt ook VDL NedCar 10 miljoen van het Rijk en nog eens 10 miljoen van de provincie. Dat geld is bestemd voor de aanleg van een nieuw spoortracé naar de autofabriek in Born. Tijdens Prinsjesdag 2016 kon Dijsselbloem al 7 miljoen extra toezeggen voor de Internationale School in Eindhoven, zodat deze kan uitbreiden om aan de groeiende vraag naar dit onderwijs te blijven voldoen.


Bron: Eindhovens Dagblad

naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail