Nieuws archief

Een overzicht van de gearchiveerde nieuwsitems:

Brainport Network #31 
Brainport Network Maart 2016

Bijeenkomst Monitor Innovatie en Economie op regionaal niveau

Op 26 november 2015 van 14.30-17.00 uur, vindt in het centrum van Eindhoven (exacte locatie wordt nog bekendgemaakt) een bijeenkomst plaats over de Monitor Innovatie en Economie op regionaal niveau.

Lees verder

Digitale arbeidsmarkt van de toekomst komt eraan

De TomTom voor de regionale arbeidsmarkt in Zuid-Nederland is in aantocht. Onder regie van Brainport 2020 wordt gewerkt aan een digitaal dasboard waarop alle relevante gegevens over de arbeidsmarkt beschikbaar komen voor overheden, bedrijven, het onderwijs en de beroepsbevolking. Eind dit jaar is een eerste concept hiervan operationeel. ‘Zonder de goede informatie verdwalen werkzoekenden en bedrijven op de arbeidsmarkt. Veel menselijk kapitaal blijft daardoor onbenut. Door het dashboard willen we bereiken dat de juiste mensen met de juiste kwalificaties, op het juiste moment in de juiste aantallen op de juiste plaats terecht komen in bedrijven. Dat is in het belang van alle betrokken partijen en goed voor de economie’, aldus Ton Wilthagen, de hoogleraar arbeidsmarktstudies van de universiteit van Tilburg die als kartrekker van dit project fungeert.

Lees verder

Agrifood Capital inspireert tijdens Dutch Agri Food Week

Van 12 t/m 20 oktober wordt de eerste Dutch Agri Food Week georganiseerd. De Dutch Agri Food Week is het nieuwe, nationale podium voor de agrifood sector. De samenwerkingspartners komen uit de kerngebieden van de agrifood sector: AgriFood Capital, Food Valley NL, Greenport Westland Oostland en Brightlands Greenport Venlo, met de support van de Topsector Agri&Food.

Lees verder

Banken verbinden zich met Brainport 2020

‘Het is onze ambitie het geld als vierde pijler aan te haken bij de Triple Helix. Vanuit dat streven zijn we tot het convenant Kapitaalmarkt Brainport 2020 gekomen. We willen daarbij niet strikt vanuit het bankbelang kijken naar deze samenwerking, maar vooral ook het bredere perspectief van markt en bedrijfsleven op het netvlies houden. Vanuit die visie gaan de banken zich binnen hun netwerken opstellen als ambassadeurs van Brainport 2020.’

Lees verder

Eerste jaarconferentie Techniekpact op 19 mei 2014

In mei 2013 sloten het onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers, werknemers, topsectoren, regio’s en het Rijk het Nationaal Techniekpact 2020. Het pact is gesloten om het oplopende tekort aan technisch personeel aan te pakken. Het Techniekpact telt 22 concrete acties die ervoor moeten zorgen dat leerlingen vaker kiezen voor techniek, een technische opleiding afronden en werk in de techniek vinden. En dat het huidige personeel in de techniek behouden blijft.

Lees verder
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail