Project 3D Printing Nederland-Vlaanderen: N3D FLAND3RS

?>

Met ondersteuning van Brainport Network is samen met FME en Koninklijke Metaalunie, Agoria, TNO, Fontys Sirris en de Technische Universitaire Alliantie West Vlaanderen, Flam3D en Brainport Development een Interreg project 3D printing onder de naam N3D FLAND3RS ingediend bij Interreg Nederland Vlaanderen in het kader van het Vanguard Initiative.

 

De regio Zuid-Nederland – Vlaanderen is een top technologieregio met veel wereldwijd actieve ondernemingen zoals Bekaert, DAF, Atlas Copco, Asco, VDL en Philips Medical. Steeds meer van hun productie en zelfs R&D vindt plaats bij toeleveranciers. Verder in deze ketens staan talloze MKB- bedrijven, die echter nog weinig kennis van en ervaring met 3D printing hebben. Gevolg is dat nog weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van deze innovatieve technologie, die ook wel Additive Manufacturing (AM) wordt genoemd.

 

Het doel van het project is dat binnen deze ketens nieuwe technologieën en innovaties snel geadopteerd worden om de bedrijven wendbaar en relevant te houden in de eindmarkt. Nieuwe technologie beïnvloedt iedereen in de keten, de sleuteltechnologie AM is daarvan een voorbeeld bij uitstek. Grote ondernemeningen zien de functionele voordelen en vragen hun keten het potentieel van AM ten volle te benutten. Om dit te bereiken wil dit project 500 bedrijven enthousiasmeren met concrete informatie over AM; 100 MKB-bedrijven AM laten implementeren, 50 concrete ontwerpen en producten organiseren waarmee tenslotte AM duurzaam verankert in de regio.

 

3D printing of Additive Manufactureing (AM) past naadloos in de regionale smart specialisation strategie van Zuid Nederland (topcluster HTSM) en in de nationale topsector HTSM. In Vlaanderen ligt AM in het bereik van de speerpuntclusters SIM-Flanders en Catalisti en de organisaties Flanders Make en Agoria. Op Europees niveau draagt AM als Key Enabling Technology bij aan de transformatie naar een Smart Industry. In de interregio zijn wereldwijd gerenommeerde AM-bedrijven, de expertise, onderzoekscapaciteit en labfaciliteiten van wereldniveau aanwezig. Omdat Vlaanderen en Zuid Nederland voor het EU VANGUARD INITIATIVE (30 industriële regio's die innovatie versnellen o.a. middels demonstrator cases) de co-leiders van het “High Performance through 3D Printing” Pilot Onderdeel zijn, is dit project nodig voor demonstrator cases.

 

Additive Manufacturing is het produceren van onderdelen door het laag-voor-laag deponeren van materiaal en biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele productiemethoden waarbij materiaal wordt weggenomen. De vormvrijheid is zeer groot en er kan rechtstreeks vanuit software geproduceerd worden. AM maakt de productie van complexe en gepersonaliseerde producten tegen lage kosten mogelijk. Onderdelen kunnen dicht bij de gebruiker, op elk gewenst moment, geproduceerd en van nabij geleverd worden. AM draagt zo bij aan de transformatiecapaciteit van de industrie, het ‘verandert het spel’ en wordt daarom gezien als Sleuteltechnologie voor de toekomst.

 

De ontwikkeling en benutting van AM verloopt evenwel niet zonder problemen. Alhoewel toepassing van AM nu al breed is in bv. gehoorapparaten, medische implantaten en chemische mini-reactoren, blijft de toepassing van in het bijzonder metaalprinten in de industrie achter. De technologie van metaalprinten vereist een andere manier van ontwerpen en een ander fabrieksproces. Daarom benutten veel MKB bedrijven de kansen van AM nog onvoldoende. In het bijzonder ontberen zij kennis over ontwerpregels, warmtediffusie en nabehandeling. Industriële ketens zetten steeds meer in op de flexibiliteit en vormvoordelen van AM en dan kunnen MKB-bedrijven niet meer meedoen in deze ketens als ze geen kennis en ervaring over AM opdoen.

 

Voor meer informatie: Murk Peutz, ...

naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail