Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Brainport Network

Over Brainport Network

Netwerk van netwerken

Brainport Network verbindt regionale netwerken die elk hun oorsprong hebben in nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen – in zogenaamd ‘triple helix’ verband. Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling. De netwerkpartners staan volop met elkaar in contact en dat mondt ook uit in gezamenlijke actie.

Het resultaat is één groot ‘netwerk van netwerken’ met korte lijnen voor het brengen en halen van kennis die raakt aan economische ontwikkeling.

Innovatieve projectontwikkelaar

Brainport Network realiseert vernieuwende projecten die mogelijk zijn dankzij het benutten van krachten op de schaal van Zuidoost-Nederland. Voorbeelden zijn Arbeidsmarktinzicht.nl: een innovatief instrument dat gaten helpt te dichten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en een keten van Financieringscommissies die voor groeiondernemingen deuren opent op de kapitaalmarkt.

Ambassadeur van economische kansen

Brainport Network brengt in Den Haag en Brussel economische kansen in Zuidoost-Nederland onder de aandacht die ook nationaal en Europees van betekenis zijn.

Euregionale denker en doener

Internationalisering is een rode draad in het denken en doen van Brainport Network. Zo is Brainport Network mede-oprichter van en een actieve deelnemer in het Vanguard Initiative: een samenwerkingsverband van ruim 30 Europese regio’s om nieuwe technologieën versneld hun weg te laten vinden naar de Europese industrie.

De acht Brainport Network partners schaarden zich eerder achter Brainport 2020

Van Brainport 2020 naar Brainport Network

De acht Brainport Network partners schaarden zich eerder achter Brainport 2020: een economisch programma voor Zuidoost-Nederland dat in 2011 van start ging. Deze samenwerking intensiveerde en er ontstond een sterk netwerk. Gaandeweg kwam het programma minder centraal te staan, terwijl de aandacht verschoof naar flexibel inspelen op actuele economische thema’s. Reden om vanaf 2016 te opereren onder de vlag Brainport Network.

Meer informatie over de Brainport Network Board.
Meer informatie over het directieoverleg.