Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Over Brainport Network

Brainport Network Board

In de Brainport Network Board is per regio een topbestuurder afgevaardigd uit het bedrijfsleven of kennisveld, voorzitter is de burgemeester van Eindhoven, vicevoorzitter de burgemeester van Sittard-Geleen.

Inleiding

In de Brainport Network Board is per regio een topbestuurder afgevaardigd uit het bedrijfsleven of kennisveld, voorzitter is de burgemeester van Eindhoven, vicevoorzitter de burgemeester van Sittard-Geleen. De bestuurlijke trekkers op de thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal en EU maken deel uit van de Board. Daarnaast hebben de gedeputeerden Economische Zaken van de provincies Noord-Brabant en Limburg zitting in de Board. Voor de Directeur-Generaal van het ministerie van Economische Zaken geldt een ‘standing invitation’.

De Brainport Network Board zet strategische lijnen uit, houdt toezicht op de uitvoering van activiteiten op de thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal en Europa, en legt verbindingen naar provincies, Rijk en Europa. Jaarlijks rapporteert de Board aan de regionale besturen in het zogenaamde ‘kastelenoverleg’, onder gastheerschap van de commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Limburg.

Board members

Elies Lemkes-Straver

Agrifood Capital, Algemeen directeur ZLTO

Henk van Houtum

Keyport 2020, Voorzitter van Houtum Papier

Ton Wilthagen

Midpoint Brabant, Hoogleraar Universiteit van Tilburg. Bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt

Nienke Meijer

Brainport regio Eindhoven, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen

Martin Paul

Regio Venlo, Voorzitter College van Bestuur Universiteit van Maastricht

John Jorritsma

Gemeente Eindhoven, Burgemeester, voorzitter

Sjraar Cox

Gemeente Sittard-Geleen, Burgemeester, vicevoorzitter

Bert Pauli

Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde

Twan Beurskens

Provincie Limburg, gedeputeerde

Bertholt Leeftink

Ministerie van Economische Zaken, directeur-generaal (standing invitation)

Harry Hendriks

Bestuurlijk trekker kapitaal

Luc Soete

Bestuurlijk trekker EU aanpak

Luuk Hammecher

Uitvoerend secretaris