Regio's

De triple helix aanpak van ondernemers, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk vormt de basis. De zes triple helix regio´s in Zuidoost-Nederland en de provincies Noord-Brabant en Limburg vormen de uitvoeringskracht van Brainport Network, waarbij coördinatie van acties plaatsvindt op nationaal en Europees niveau. Het sterke netwerk van acht partners staat voor een voortvarende aanpak van de thema´s arbeidsmarkt, kapitaal en EU. 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail