Thema's

Zuidoost-Nederland heeft een sterke positie. Willen de sectoren in Zuidoost-Nederland internationaal concurrerend blijven, dan moet het vestigingsklimaat beter worden. En zijn er tot 2020 maatregelen nodig die cruciaal zijn voor de toekomst van Nederland. Deze maatregelen worden genomen op de thema's arbeidsmarkt, kapitaal en Europa. 

Geen innovatie en internationale concurrentiekracht zonder voldoende goed gekwalificeerd personeel. Wat dat betreft staat Zuidoost-Nederland voor de nodige uitdagingen. Er  is nog altijd meer vraag dan aanbod als het gaat om technisch talent. Daarnaast ontstaan er in hoog tempo nieuwe, veel ICT-gedreven functies. Tegelijkertijd zijn er sectoren waarin de werkgelegenheid krimpt.

> Lees meer

Toegang tot kapitaal voor innovatieve bedrijven met groeiambitie is cruciaal voor de groei van de economie en werkgelegenheid. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (2014) blijkt dat private equity en venture capital investeringen in Zuidoost-Nederland achter blijven. Dat is opvallend, en ongewenst, gezien het innovatieve karakter van de regio.

> Lees meer

Nog te weinig topsectorspelers in Zuidoost-Nederland gaan Europese projecten aan. Vaak bij gebrek aan ervaring en de juiste contacten om tot de benodigde samenwerking te komen. Daarmee lopen ze internationale samenwerkingsmogelijkheden en Europese funding mis. Ook blijft er zo innovatiekracht onbenut  die in Europees verband kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

> Lees meer
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail