De drijvende krachten achter Brainport Network zijn Agrifood Capital, Brainport, Greenport Venlo, Keyport 2020, Limburg Economic Development , Midpoint Brabant en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland en de provincies Noord-Brabant en Limburg verenigen zich in 

> Lees meer

Rechterhand van de Brainport Network Board is het Directeurenoverleg, bestaande uit de directeuren van de zes triple helix organisaties, beleidmakers van de twee provincies en een vertegenwoordiging vanuit het ministerie van Economische Zaken.

> Lees meer

Nog te weinig topsectorspelers in Zuidoost-Nederland gaan Europese projecten aan. Vaak bij gebrek aan ervaring en de juiste contacten om tot de benodigde samenwerking te komen. Daarmee lopen ze internationale samenwerkingsmogelijkheden en Europese funding mis. Ook blijft er zo innovatiekracht onbenut  die in Europees verband kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

> Lees meer

Brainport Network staat voor triple helix samenwerking die werkt. De aanpak is ingericht op ‘bottom up’ inbreng van thema’s, en het snel vertalen daarvan in breed gedragen, goed gecoördineerde activiteiten.

> Lees meer

Toegang tot kapitaal voor innovatieve bedrijven met groeiambitie is cruciaal voor de groei van de economie en werkgelegenheid. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen  blijkt dat private equity en venture capital investeringen in Zuidoost-Nederland achter blijven. Dat is opvallend, en ongewenst, gezien het innovatieve karakter van de regio.

> Lees meer

Geen innovatie en internationale concurrentiekracht zonder voldoende goed gekwalificeerd personeel. Wat dat betreft staat Zuidoost-Nederland voor de nodige uitdagingen. Er  is nog altijd meer vraag dan aanbod als het gaat om technisch talent. Daarnaast ontstaan er in hoog tempo nieuwe, veel ICT-gedreven functies. Tegelijkertijd zijn er sectoren waarin de werkgelegenheid krimpt.

> Lees meer

 

Brainport Network Board

In de Brainport Network Board is per triple helix regio een topbestuurder afgevaardigd uit het bedrijfsleven of kennisveld, voorzitter is de burgemeester van Eindhoven, vicevoorzitter de burgemeester van Sittard-Geleen. De bestuurlijke trekkers op de thema’s arbeidsmarkt, kapitaal en EU maken deel uit van de Board. Daarnaast hebben de gedeputeerden Economische Zaken van de provincies Noord-Brabant en Limburg zitting in de Board. 

> Lees meer
Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail