Geen innovatie en internationale concurrentiekracht zonder voldoende goed gekwalificeerd personeel. Wat dat betreft staat Zuidoost-Nederland voor de nodige uitdagingen. Er  is nog altijd meer vraag dan aanbod als het gaat om technisch talent. Daarnaast ontstaan er in hoog tempo nieuwe, veel ICT-gedreven functies. Tegelijkertijd zijn er sectoren waarin de werkgelegenheid krimpt.

> Lees meer

Blijven jagen op internationaal talent en vooral zuinig zijn op het menselijk kapitaal waar je als werkgever al over beschikt. Langs deze twee sporen wil Ton Wilthagen, bestuurlijk trekker van de portefeuille arbeidsmarkt van Brainport Network de oplopende personeelstekorten bij het bedrijfsleven in de regio Zuid-Nederland te lijf. De economie zit fors in de lift, maar steeds vaker moeten bedrijven nee verkopen tegen opdrachtgevers omdat ze over te weinig mensen beschikken. Hierdoor loopt de ijzersterke positie die de regio heeft opgebouwd gevaar. 

> Lees meer

De TomTom voor de regionale arbeidsmarkt is hij al genoemd. Hiermee wordt het arbeidsmarktdashboard voor Zuidoost Nederland bedoeld dat de provincies Noord-Brabant en Limburg en de zes regio’s van Brainport Network samen hebben ontwikkeld. Een dynamische tool zonder drempels die alle beschikbare data op dit gebied overzichtelijk bundelt, interactief is, en die constant kan worden gevoed met de allerlaatste informatie. Het dashboard moet overheden en onderwijs helpen bij het ontwikkelen van nieuw beleid en actuele competenties, biedt werkgevers een betere kans om aan het personeel te komen dat perfect bij de vacature past en werkzoekenden uitzicht op de baan van hun dromen. Zodat de arbeidsmarkt in Zuidoost Nederland meer dan ooit bijdraagt aan de groei van de economie en de werkgelegenheid.

 

 

> Lees meer

De ‘doe-mentaliteit’ en de ‘opgestroopte mouwen’ zullen ook op de arbeidsmarkt van de toekomst het verschil moeten maken. Inleider Doekle Terpstra (‘aanjager’ van het landelijke Techniekpact en het Zorgpact) wees erop dat Brainport Network ook op dat punt een uitstekend cv kan overleggen. ‘Niet voor niets is deze regio de bakermat van het Techniekpact. Daarnaast zie je bij alle partijen binnen het regionale ecosysteem een enorme drive en verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen om de perfecte condities te scheppen voor de ‘high potentials’ waar de topbedrijven naar op zoek zijn, maar ook om het kwetsbare deel van de arbeidsmarkt uitzicht op een baan te bieden.’

> Lees meer

In Zuidoost-Nederland wordt volop geïnvesteerd in een betere aansluiting bedrijfsleven en ondewijs. Het voorbeeld hiervan zijn de centra voor innovatief vakmanschap. 

> Lees meer

Het gelanceerde arbeidsmarktdashboard staat nu online.Wil je zelf alle actuele informatie over de arbeidsmarkt zien voor de provincies Brabant en Limburg en de zes regio´s? Ga naar www.arbeidsmarktdashboard.nl

> Lees meer

 

Hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, Ton Wilthagen, is bestuurlijk trekker van het thema aanpak arbeidsmarkt. Wil Zuidoost-Nederland als mondiale top innovatie regio meetellen, dan is voldoende en goed gekwalificeerd personeel passend bij de snel veranderende vraag op de arbeidsmarkt een voorwaarde. Daarom zet Brainport Network in op het uitvoeren van innovatieve bovenregionale activiteiten en het delen van kennis tussen de regio’s en partners.

> Lees meer

Brainport Network en het landelijk Techniekpact

Vanuit Brainport Network wordt voor de regio Zuidoost-Nederland volop samengewerkt met de landelijke partners om de doelstellingen voor meer instroom en behoud van technisch talent te realiseren. 

 

Voor meer informatie www.techniekpact.nl.

Samenwerking Platform Bètatechniek

Brainport Network heeft een samenwerkingsarrangement met Platform Bètatechniek voor een slimme afstemming vn landelijke en regionale programmas voor kiezen en leren in de techniek. Meer informatie over de programma's. 

Op www.techfinder.nl staat het uitgebreide wetenschap- en technologieaanbod voor kinderen in de leeftijd tussen 2 en 16 jaar. Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs zijn er talrijke activiteiten en evenementen om techniek voor het voetlicht te brengen. 

> Lees meer
Marc Hendrikse
We hebben de techniek teveel verstopt
> Lees meer

Aanpak per regio

Voor voldoende  ondernemend en technisch talent nu en in de toekomst werken we in Zuidoost-Nederland samen met de zes triple helix regio’s en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Voorbeelden van de gezamenlijke projecten staan op deze pagina. Voor de aanpak op de arbeidsmarkt per regio verwijzen we naar de sites van de triple helix-regio’s via deze link

Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail