Toegang tot kapitaal voor innovatieve bedrijven met groeiambitie is cruciaal voor de groei van de economie en werkgelegenheid. Uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (2014) blijkt dat private equity en venture capital investeringen in Zuidoost-Nederland achter blijven. Dat is opvallend, en ongewenst, gezien het innovatieve karakter van de regio.

> Lees meer

Chris Buijink is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

 

‘Wat mij bij deze break-out het meest inspireerde en frappeerde was het succes van de pilot met de financieringstafels in drie regio’s in Zuidoost-Nederland. Als het lukt om via deze weg 25 van de veertig bedrijven van hun financieringsvraagstuk te verlossen dan heb je een mooi instrument in handen. Zulke resultaten maken nieuwe energie en enthousiasme los. Waarbij je in toekomstige constructies het accent nog meer op samenwerking kunt leggen. Want bij die financieringscommissie van Brainport Network Kapitaal merk je hoezeer het de moeite loont relevante netwerken bij elkaar te brengen. Ik zeg in gesprekken met partners daarom regelmatig: ga eens kijken hoe ze dat bij Brainport Network hebben geregeld.’

> Lees meer

Als ondernemer bent u altijd op zoek naar interessante, nieuwe business opportunities. Op vrijdagmiddag 27 oktober vindt de vierde editie van de ASEAN Business Dialogue, tijdens de bruisende Dutch Design Week in Eindhoven, plaats. Dit evenement biedt u praktische informatie over de economische mogelijkheden in de kansrijke ASEAN landen (Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam). De kansen per sector in deze landen kunt u hier vinden

> Lees meer

‘Waar moet je zijn, er zijn zoveel loketten. En hoe pak je dat aan? Dat zijn vragen waar veel ondernemers op de dag van vandaag mee zitten. Vragen waar wij hen bij kunnen helpen door vanuit Brainport Network alle kanten van de medaille te belichten en intelligente oplossingen aan te dragen. Dat netwerk functioneert als een ecosysteem. In vroeger jaren was het Philips dat veel andere ondernemers meenam in zijn ontwikkeling. Nu is de verhouding tussen de grote bedrijven en hun toeleveranciers anders. De kleine ondernemingen maken de grote flexibeler. Dat leidt tot specialisaties. Daar kan de regio van profiteren, maar dan moet het netwerk optimaal functioneren. Zodat het economisch klimaat binnen Brainport steeds verder verbeterd. Daar werken we nog volop aan.’

> Lees meer

Scale-Up Dasboard live!

Brainport Network heeft samen met onderzoeksbureau KplusV een onderzoek gedaan naar de scale-ups en groeiondernemingen in Noord-Brabant en Limburg. Met de lokalisatie van 323 scale-ups en groeiondernemingen in de regio is een praktische, actuele dataset verzameld, die jaarlijks up-to-date gehouden wordt. Bij de gelokaliseerde bedrijven is de kapitaalbehoefte geïnventariseerd. Deze informatie is overzichtelijk opgenomen in het dashboard van Brainport Network dat publiek toegankelijk is. De informatie die gevoelig van aard is, kan alleen worden ingezien door de directe partners van Brainport Network die hiervoor toegang hebben gekregen.

 

Toegang tot kapitaal is essentieel voor het realiseren van groei van innovatieve ondernemingen in Zuidoost-Nederland.

Het programma Brainport Network Kapitaal focust zich in dat kader op het structureel verbeteren van financiering voor scale-ups en groeiondernemingen in Zuidoost-Nederland en het aanpakken van de mismatch tussen vraag en aanbod van kapitaal in de regio.

Bekijk het scale-up dasboard hier.

De operationele resultaten van LIOF over 2016 zijn aansprekend. Ruim 100 ondernemers werden door ons geholpen met kennis, netwerk of kapitaal. Tien buitenlandse bedrijven vestigden zich in Limburg, 78 innovatieprojecten werden ontwikkeld en gefinancierd met een totale omvang van 18,4 miljoen euro, 15 nieuwe bedrijven of bedrijfsonderdelen werden tot de start gebracht met een totale omvang van 6,6 miljoen euro en via risicodragend kapitaal investeerde LIOF voor ruim 8 miljoen euro in 13 bedrijven.

> Lees meer

 

Sector gaat meer communiceren, actualiseerde haar gedragscode en schreef een document voor ondernemingsraden.

De Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, stuurde 13 april het onderzoek ‘Private equity in Nederland: een stakeholder-perspectief’ naar de Tweede Kamer. De onderzoekers concluderen dat private equity, oftewel een participatiemaatschappij, doorgaans waarde creëert voor de maatschappij en dat er veel aanwijzingen zijn dat zij een positieve invloed heeft op de economie. Daarnaast vinden de onderzoekers dat niet aangetoond kan worden dat participatiemaatschappijen slecht zijn voor werknemers en andere stakeholders. 

> Lees meer

De Eindhovense schermenmaker Ctouch heeft al ruim 1,3 miljoen euro groeikapitaal opgehaald via de NPEX, een online handelsplatform voor het midden- en kleinbedrijf.

 

> Lees meer

Het is misschien wel de meest gestelde vraag die een ondernemer zichzelf stelt: hoe kom ik aan het benodigde kapitaal voor mijn bedrijf? Die vraag knelt des te meer omdat het bancaire landschap nogal veranderd is de laatste jaren. Door de kredietcrisis moeten banken grotere vermogensbuffers aanhouden en lenen ze minder makkelijk geld uit. Steeds meer andere partijen (venture-fondsen, private investeerders, participatiemaatschappijen en crowdfunding) duiken in dit gat, maar ondernemers kunnen in dit woud van opties makkelijk de weg verliezen. Wat is er allemaal op de markt, en wat moet of kan ik kiezen?

> Lees meer

Zijn presentatie was even helder als ontnuchterend. Jan Hommen, voormalig CEO van ING en huidig president-commissaris van de BOM, wond er geen doekjes om: het Europees MKB (algemeen beschouwd als de belangrijkste motor achter de economische groei van de toekomst) heeft het nog altijd hard te halen in zijn zoektocht naar kapitaal en financiering. ‘De banken nemen net als voorheen het leeuwendeel van de kredieten voor het bedrijfsleven voor hun rekening, maar hun speelruimte wordt steeds kleiner. Er zijn wel andere geldverstrekkers in opkomst zoals venture funds, ROM’s en crowdfunding, maar als je naar het Europese speelveld kijkt is hun rol niet groot, gestructureerd of divers genoeg. Waar het de bedrijven in Brainport Network betreft, is het beeld iets rooskleuriger, maar kapitaal blijft een achilleshiel voor het MKB.’

> Lees meer

Groeibedrijven op zoek naar financiering kunnen terecht bij Voordegroei, een online investeringsplatform opgericht door een groep professionals uit de vermogensindustrie.

> Lees meer

De ontsluiting van de kapitaalmarkt voor startende en snel groeiende innovatieve bedrijven in Zuidoost-Nederland begint steeds meer vorm te krijgen.

> Lees meer

Nu de economie flink aantrekt, maken ondernemers plannen om uit te breiden, te investeren en te groeien. Om deze groei te ondersteunen, maakt het kabinet met aanvullende maatregelen naar verwachting komende jaren enkele miljarden euro’s aan extra kredietverlening voor het mkb mogelijk.

> Lees meer

 

Bestuurlijk trekker van het thema kapitaal is Harry Hendriks, voormalig directievoorzitter van Philips Electronics Benelux. Zuidoost-Nederland is de groeimotor voor de nationale economie. Financiering van startende innovatieve en snelgroeiende innovatieve ondernemingen is van belang zodat zij kunnen groeien en uitblinken op de wereldmarkten. 

> Lees meer

Banken verbinden zich met Brainport Network

‘Het is onze ambitie het geld als vierde pijler aan te haken bij de Triple Helix. Vanuit dat streven zijn we tot het convenant Kapitaalmarkt Brainport Network gekomen.'

 

Lees verder

Brainport Networking Financials

 

Het project Brainport Networking Financials heeft als doel: de groei bevorderen van startende en doorgroeiende bedrijven in Zuidoost-Nederland, door het aanbieden van een toereikende, sluitende kapitaalinfrastructuur.

 

Lees meer

Delen:
FacebookTwitterLinkedInGoogle PlusEmail