Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Brainport Network

Cijfers & Trends

Voor de thema’s van Brainport Network en de economische groei in Zuidoost-Nederland zijn de belangrijkste kengetallen opgenomen. Meer informatie over de arbeidsmarkt is te vinden op arbeidsmarktinzicht.nl, voor scale up bedrijven op scale-ups.brainportnetwork.nl

Monitor Brainport Network

Monitor 2018 Brainport Network

In deze monitor wordt een overzicht gegeven van de economische groei van de zeven regio’s in Zuid-Nederland.

Economische groei regio's

2011-2017 (volume mutaties) berekend op basis van toename BRP, aangevuld met verrekening economische groei-cijfers. Bron: CBS
Van de triple helix regio’s is de groei het sterkst in Zuidoost-Brabant met 4.9%, gevolgd door Noord-Limburg met 3.8% en Midden-Brabant met 3.5%.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Per regio 2015-2016 (mln. euro). Bron: CBSBrainport Network legt de focus op drie thema’s: arbeidsmarkt, kapitaal voor ondernemers en de EU aanpak. Voor de thema’s arbeidsmarkt en kapitaal geven we de highlights:

Arbeidsmarkt

Voor het thema arbeidsmarkt zijn alle actuele cijfers en ontwikkelingen per regio, sector, beroep e.d, te vinden op arbeidsmarktinzicht.nl


Enkele kengetallen die aansluiten bij voorgaande rapportages zijn in de onderstaande monitor opgenomen.

Banen topsectoren in Zuidoost-Nederland

Aantal banen en groei krimp x 1.000 in 2016 en 2017 • Bron: LISADe werkgelegenheid bij met name de sectoren HTSM, Agrofood, Logistiek en Creatieve Industrie in Zuidoost-Nederland is gestegen. Bij de sectoren Chemie en Life Science & Health treedt een daling op.

Aantal ontstane vacatures

Per regio 2016-2018Het aantal vacatures is in alle regio’s fors gestegen in 2017 vergeleken met 2016, in Zuidoost-Brabant het sterkst met ruim 19%, in Midden- en West-Brabant en Noord-Limburg met ruim 18%. De overige regio’s ligt de stijging op ruim 10%. Voor de eerste helft van 2018 is te zien dat de stijgende trend doorzet. Over de invulling van de vacatures is bekend dat deze bij specifieke sectoren zeer moeizaam verloopt. Voor meer informatie over de vacature-ontwikkeling, ook per sector: arbeidsmarktinzicht.nl

Prognose werkloosheidspercentage

2017-2022 in %De prognose van het werkloosheidspercentage tot 2022 laat zien dat deze voor de regio’s verder daalt, met een zeer krappe arbeidsmarkt voor met name Midden-Limburg. Opvallend is dat alle regio’s onder het landelijk gemiddelde liggen.

Eerstejaars Techniekstudenten

(Zuidoost-Nederland). Bron: Monitor TechniekpactIn het HBO en WO neemt de instroom in de Bètatechniek significant toe. De instroom in MBO in Zuidoost-Nederland blijft gelijk, in onderstaande tabel zijn per regio de verschillen opgenomen. Voor meer data over in- en uitstroom leerlingen zie techniekpactmonitor.nl/kerncijfers


Aantal scholieren MBO technisch profiel

Per regio 2015-2018Flexibel arbeidsmarktinstrumentarium

2014-2018 Ranking NL op arbeidsmarktefficiëntie in Global Competitiveness Index. Bron: EurostatIn de ranking voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt stijgt Nederland van de 14e naar de 13e plaats op wereldschaal.


Leven lang leren

Deelname (% van de actieve bevolking) Zuid-Nederland. Bron: EurostatDe deelname aan het volgen van opleidingen tijdens de loopbaan is in 2017 beperkt gestegen.


Kapitaal

Snelle groeiers

Met min. 50 FTE die in drie jaar tijd met meer dan 60% zijn gegroeid in werkgelegenheid. Vanwege forse fluctuaties door de jaren heen wordt een 5-jarig gemiddelde gehanteerd. Bron: LISAAantal vestigingen per regio

Per regio in 2016 en 2017.Aantal faillissementen

Per regio in 2015-2017.