Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Brainport Network

New Deal

De krapte op de arbeidsmarkt bedreigt economische groei en daarmee welvaart en welzijn in onze regio. Met de New Deal willen we bijdragen aan de aanpak van de tekorten, maar ook de volgende crisis voorkomen. De kern is om met werkgevers en werknemers volop te investeren in de competenties van de beroepsbevolking om klaar te zijn voor de vraag van de arbeidsmarkt van nu en morgen. Talent in de regio’s wordt uitgedaagd om regie te nemen en wordt ondersteund in opleiding, ontwikkeling en bemiddeling om actief te kunnen blijven in een veerkrachtige arbeidsmarkt en economie.

De New Deal samengevat:

‘In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en bedrijven en instellingen verzekerd van mensen.’

Het bruist in de regio’s al van uitstekende en veelbelovende initiatieven en best practices waarmee we nu al concreet werk maken van de New Deal. Voorbeelden zijn te zien in een speciale video die hierover is gemaakt.

De New Deal is een groeimodel, dat zich eerst richt op Leven Lang Ontwikkelen, duurzaam en met focus op de gevraagde competenties van de toekomst. De regio’s in Zuidoost-Nederland samen met de provincies zetten in op:

1. Het stimuleren van werknemers en werkgevers om daadwerkelijk verder te ontwikkelen en te leren

2. Het samenbrengen van fondsen waarmee leven lang leren mede wordt mogelijk gemaakt

3. Het verder innoveren van het onderwijs

4. Het stimuleren van grensoverschrijdende en internationale aanpak van de arbeidsmarkt

5. Het gezamenlijk ontwikkelen en bespreken van arbeidsmarktscenario’s gericht op de vraag van morgen

Dit doen we vanuit de acht deelnemers aan Brainport Network samen met de regionale en landelijke partijen op de arbeidsmarkt: werkgevers, werknemers, onderwijs en overheid.

Lees hier de door de acht partners ondertekende uitgebreide versie van de New Deal voor de Arbeidsmarkt

Kijk hieronder naar de video met de uitvoering van de best practices van de zes regio’s in Zuidoost-Nederland in het kader van de New Deal: