Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / AlgemeenEuropa / 19 juni 2019

Aan de slag met Horizon 2020 en zorgen voor kippenvel in Brussel

Brainport Network verkent de mogelijkheden voor een Zuid-Nederland brede actie gericht op grootschaliger gebruik van het Europese Horizon 2020 programma door innovatieve mkb-bedrijven. Een samenwerkingspartner in dat verband is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die mkb’ers effectief ondersteunt bij het indienen van een Horizon 2020 financieringsaanvraag. Elke van de Graaf van RVO vertelt hoe. “We helpen kippenvel op te wekken bij de beoordelingscommissie.” Aan het woord ook: Robert Feelders, CFO van Smart Photonics dat onlangs een Horizon 2020 financiering binnenhaalde. “Het is geen onneembare vesting.”

Bijna de helft van de totale EU funding in de Brainport Network regio’s komt van Horizon 2020. Het programma biedt onder andere interessante kansen voor het mkb. Bijvoorbeeld met het ‘mkb (SME) instrument’ voor bedrijven die klaar zijn om de Europese markt te veroveren, in het spoor van missiegerichte innovatie. Financieringsmogelijkheden lopen op tot € 2,5 miljoen, uniek voor een mkb-instrument. En er is meer dan geld alleen. Ook stimuleert Horizon 2020 (internationale) samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen en het aantrekken van venture capital. Kortom: we hebben het over een Brusselse faciliteit om als Brainport Network te omarmen.

Reden voor speciale ‘Horizon 2020 aandacht’ vanuit Brainport Network is de nog onbenutte ruimte van bijna € 20 miljard in het huidige programma en de voorgestelde € 100 miljard voor het nieuwe programma na 2020. Dat in combinatie met het feit dat juist Zuid-Nederland veel innovatieve mkb-bedrijven kent die kans maken op financiering, terwijl de behoefte aan financiering voor innovatie onverminderd hoog blijft. En daar ligt een kans die meer aandacht verdient.

Onterecht beeld

“Er leeft het onterechte beeld bij mkb’ers dat het om een staatsloterij gaat die de tijd en al het papierwerk niet waard is, maar van de ondernemers die wij begeleiden en die eenmaal mogen komen pitchen, krijgt meer dan de helft geld”, vertelt Elke van de Graaf, coördinator MKB Cluster bij RVO, dat inmiddels ruime ervaring heeft met de Horizon 2020 procedure. “Ter versterking van de activiteiten van Brainport Network zetten we trouwens graag een tandje bij in Zuid-Nederland om Horizon te promoten.”

Frisse blik

RVO staat klaar met hands-on ondersteuning bij de aanvraagprocedure. “Op voorhand kunnen we de slagingskans al redelijk inschatten. Is die voldoende aanwezig dan bekijken we hoe een projectvoorstel zich het beste laat ‘framen’ en hoe er een aansprekend stuk van te maken. Zowel tekstueel als visueel. Zodat ze er in het Brusselse kippenvel van krijgen. De ondernemer schrijft zelf, maar wij kijken met een frisse blik mee en worden niet moe van feedback geven.” En volgt een uitnodiging voor een pitch in Brussel, dan legt eerst RVO de kandidaat het vuur aan de schenen. “In Brussel zijn ze aardiger’, horen we wel een terug.”

Veel geld

De Eindhovense fotonica scale-up SMART Photonics sleepte dit voorjaar een SME instrument ticket in de wacht.  “Horizon is geen onneembare vesting”, is de ervaring van CFO Robert Feelders. “En zeker de tijd en moeite van een aanvraag schrijven waard, want uiteindelijk gaat het om gratis geld en veel geld. Zelf draag je 25% bij, 75% krijg je. Het belangrijkste is dat je voor een serieuze, noodzakelijke investering staat, waaraan je dit instrument kunt koppelen. Iets bedenken om maar subsidie te bemachtigen, werkt niet. Voor ons geldt dat we eerst flink moeten investeren in het stabiliseren van het productieproces, om vervolgens echt te kunnen opschalen.”

Neem voor meer info contact op met Elke van de Graaf van RVO [elke.vandegraaf@rvo.nl] of Murk Peutz van Brainport Network [m.peutz@brainportnetwork.nl]

Meer nieuws