Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / AlgemeenArbeidsmarkt / 19 juni 2019

Conferentie WerkinZicht met gouden randje

Het Interreg project Werkinzicht, in het leven geroepen om in grensregio Vlaanderen-Nederland arbeidsmarktinformatie te ontsluiten op het niveau van competenties, is halfweg en heeft intussen bovendien relevantie gekregen in breder geografisch verband. Namelijk als leverancier van een standaard voor Nederland, de zogenaamde Gouden Standaard, die partijen op de arbeidsmarkt ‘dezelfde taal laat spreken’ met betrekking tot competenties of ‘skills’. De midterm werkconferentie van WerkinZicht, 13 juni in Eindhoven, staat mede in het teken hiervan.

Deelnemers aan de conferentie zijn afkomstig van de  projectpartners – VDAB, UWV, Steunpunt Werk/KU Leuven, Brainport Network, JADS, ZB Planbureau en CBS – en daarnaast van diverse initiatieven in Nederland op het gebied van product- en dienstontwikkeling  rond een meer op skills georiënteerde  arbeidsmarkt. Aanwezig zijn onder andere ook House of Skills Amsterdam, regio Rotterdam, en vanuit gemeente Eindhoven het project ‘Passport4Work’.

Competent NL

Wat WerkinZicht interessant maakt voor de skills beweging in Nederland, is dat het project een systeem gaat opleveren waarmee je vacatures, beroepen en profielbeschrijvingen kunt vertalen in helder gedefinieerde competenties. De basis daarvoor vormt  het systeem Competent van projectpartner VDAB (‘het Vlaamse UWV’) dat al goede diensten bewijst op de Vlaamse arbeidsmarkt. Binnen de context van grensregio Vlaanderen-Nederland vertaalt WerkinZicht Competent ook naar een Nederlandse versie, Competent NL genaamd. Deze komt vervolgens open source beschikbaar.

Naar een Gouden Standaard

Eerder, 15 maart , zochten House of Skills Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en WerkinZicht met Brainport Network en UWV elkaar op in Amsterdam. Hier ontstond het gezamenlijk voornemen om Competent NL in Nederland te verheffen tot universele, Gouden Standaard die de mogelijkheid biedt voor het vrij ontwikkelen van toepassingen, en die tegelijkertijd de samenhang daarvan borgt: de uitwisselbaarheid van kennis en resultaten. Achtergrond is het maatschappelijk belang daarvan: het versneld kunnen vormgeven aan een competentiegerichte, inclusieve arbeidsmarkt.

Draagvlak creëren

In Eindhoven delen de partners het podium waarmee ze hun samenwerking nog eens bekrachtigen, en geven ze uitleg over hoe ze breed draagvlak willen creëren voor Competent NL als Gouden Standaard. Een belangrijke schakel is UWV, dat besloten heeft om Competent NL binnen de organisatie in heel Nederland uit te rollen waarmee het systeem in één klap een groot bereik krijgt. Daarnaast gaat er een Community of Practice aan de slag bestaande uit experts vanuit UWV, de arbeidsmarkt, onderwijs en overheid die het gebruik van Competent NL toetsen aan de praktijk. Tenslotte volgt een lobby richting Den Haag, die in het najaar verder vorm krijgt.

Over WerkinZicht

Meer arbeidsmobiliteit over de Vlaams-Nederlandse grens en een betere aansluiting van vraag naar en aanbod van werk in grensregio’s. Met dat doel werkt het project Werkinzicht aan het helder in beeld brengen van grensoverschrijdende arbeidsmarktinfo voor werkzoekenden, werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en intermediairs. Het gaat om doelgroepgerichte, direct toepasbare informatie op maat. Dit vraagt een innovatieve wijze van data verzamelen, harmoniseren en visualiseren. De partners die deze uitdaging samen aangaan zijn CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk – KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau. Het project loopt van januari 2018 tot december 2020.

www.werkinzicht.eu

Over Competent

Competent is een door VDAB gebouwd competentiesysteem waarmee inmiddels alle Vlaamse arbeidsbemiddelingsdiensten werken. Het systeem vertaalt onder andere vacatureteksten en profielbeschrijvingen in competenties. VDAB baseerde Competent op een Frans systeem. Malta adopteerde Competent in een Engelstalige variant en nu vormt Competent voor WerkinZicht ook de basis voor een Nederlandse versie.

Meer nieuws