Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Europa / 29 september 2018

Duits-Nederlandse verkenning van Agrifood 4.0

De technologische ontwikkelingen in Agri- en food Sector zetten in hoog tempo door. Reden voor De Euregio Rijn-Maas Noord en Brainport Network om partijen op dit thema bijeen te brengen op de moderne Brightlands Venlo campus in Villa Flora op 20 september. Twintig vertegenwoordigers van kennisinstellingen, clusterorganisaties en overheden uit de grensregio’s gingen actief met elkaar in gesprek over elkaars prioriteiten en gemeenschappelijke interesses.

 

Enkele bekende thema’s passeerden de revue. Zo bleken zowel Duitse als Nederlandse partners vol in de digitalisering gedoken te zijn. Sensoren die nieuwe data genereren worden steeds meer in de landbouw en voedselproductie ingezet. De vraag is welke data je nodig hebt en hoe deze in te zetten ter verbetering van ecologie en productiviteit. Hiervoor zijn veel toekomstige projecten en toepassingen denkbaar. Juist kleinere MKB bedrijven die hiervoor nog niet de kennis en infrastructuur hebben, zouden kunnen profiteren van projecten met instellingen en grote bedrijven.

Transitie in de landbouw naar nieuwe voeding is een tweede groot thema dat op brede interesse mag rekenen. Zuid Nederland experimenteert met eiwitten uit Insecten. In Duitsland speelt ‘regionaliteit’ en grote rol, waarbij nabijheid en lokale kringlopen van belang zijn. Dat laatste sluit in Nederland weer aan op het streven een meer circulaire economie te krijgen.

Veel overeenkomsten dus, waarvoor in het kader van Europese samenwerking de ruimte wordt geboden. Heel concreet kan het programma Interreg Duits Nederlandse projecten ondersteunen. Dat geldt voor nu, maar ook in de toekomstige periode is er een Interreg programma voor Duits-Nederlandse samenwerking.

Achtergrond

Agrifood dekt als term het agro-industriële complex, van landbouw tot aan voedselverwerkende industrie. Met Agrifood 4.0 wordt gedoeld op de innovaties om tot een moderne duurzame voeding te komen. Belangrijke onderwerpen die hierbij vaak genoemd worden zijn:

  • Digitalisering, het gebruik van sensoren en data in de landbouw maar ook in voedselfabrieken;
  • Circulariteit, het sluiten van kringlopen, denk bijvoorbeeld aan gebruik van natuurlijke bouwmaterialen aanbouwen in de landbouw en verwerken en weer recyclen
  • Nieuwe voedingsstoffen in het kader van transitie, de omschakeling van vlees naar plantaardig zou kunnen bijdrage aan een kleinere footprint, denk daarbij aan eiwitten uit insecten of uit planten als erwten en raapzaad.
  • Doelgroepenvoeding, bijvoorbeeld gericht voeding voor ouderen aanbouwen en samenstellen

In Zuid-Nederland zijn veel partijen met voeding bezig, ontwikkelen projecten en adresseren de beschreven trends met nieuwe innovaties. Samenwerking met partijen over de grens komt voor, maar niet in die mate als te verwachten is op basis van de economische kracht bij de buren.

Actieve Duitse partijen, van hogescholen tot clusterorganisaties, waren uitgenodigd in samenhang met de juiste contactpersonen van de triple helix organisaties in Brainport Network. Doel was het wederzijds inzicht geven in elkaars prioriteiten en het verkennen van interessante project thema’s.

Uit de bijeenkomst op dit gebied met Zuid Nederland en Vlaanderen zijn interessante samenwerkingen ontstaan. Zo werkt Brightlands nu samen met het Vlaamse instituut ILVO en met Flanders Food. We verwachten ook uit deze bijeenkomst nieuwe connecties om samen te werken.