Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Europa / 2 juli 2018

Europa: kansen sectoren & universiteiten

Hoe liggen de kaarten er op Europees niveau bij voor Brainport Network? Tijdens het Kastelenoverleg maakte Luc Soete, de kartrekker op dit thema, een voorlopige balans op.

Soete constateert dat er op tal van fronten vooral sprake is van onzekerheid. ‘We zitten midden in een groot Europees debat over het geld. Duidelijk is wel dat er minder middelen naar de regionale fondsen zullen toevloeien. Ook Nederland stelt zich in Brussel op dat standpunt. Dat betekent een daling van de Europese inkomsten voor onze regio. Het goede nieuws is dat de Europese onderzoekfondsen in omvang toe zullen nemen. Die zijn echter van oudsher minder op regio’s en meer op sectoren georiënteerd. Zuidoost-Nederland kenmerkt zich door een groot aantal ondernemingen die het vooral van hun innovatiekracht moeten hebben. In hoeverre die van deze ontwikkeling een graantje van mee kunnen pikken is in dit stadium nog niet te zeggen.’ 

Meer muziek zit er volgens Soete in de samenwerking tussen Europese kennisinstellingen en universiteiten. Die komt schoorvoetend op gang, maar biedt wel groeiende kansen voor de universiteiten in Zuid-Nederland. ‘Tot op heden was dit een versnipperd landschap. Een soort ‘Europees Universiteiten Netwerk’ zou uitstekend passen bij het internationale karakter van de universiteiten uit onze regio en bij de ambities van Brainport Network op dit punt.’      

Meer nieuws