Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / AlgemeenArbeidsmarkt / 23 mei 2019

‘In je toekomstige baan zul je technologie nodig hebben’

Bij de ondertekening van het Techniekpact in 2013 was harde techniekpromotie, het ontwikkelen van harde skills, het adagium als het aankwam op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook Yvonne van Hest, programma manager bij Brainport Development, zat op die lijn. Dat is nu anders, vertelde ze maandag 20 mei in haar TechTalk tijdens de Techniekpact Jaarconferentie: ‘We gaan over naar een inclusieve technologiepromotie, waarbij technologie onderdeel van het curriculum wordt en softe skills net zo van belang zijn.’

Yvonne van Hest is werkzaam bij Brainport Development, een economische ontwikkelmaatschappij die economische groei en welvaart van de regio Brainport Eindhoven nastreeft. Hierbinnen houdt Van Hest zich samen met haar team bezig met het gezamenlijk onderzoeken en uitvoeren van nieuwe innovatiemogelijkheden in onderwijs én arbeidsmarkt voor en samen met het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de overheden. Deze zijn samengevat in drie ambities: onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en arbeidsmarkt in balans. Waarbij de toenemende tekorten in tech & IT de grootste uitdaging is.

Thema’s

Van Hest nam haar toehoorders in Eindhoven mee naar het onderwijsdenken in het begin van het Techniekpact, in 2013. ‘De focus was toen volledig gericht op harde techniekpromotie, de arbeidsmarkt vroeg daar expliciet om. Tegenwoordig is technologie veel meer op inclusieve wijze in het curriculum ondergebracht. Samen met wereldburgerschap, creativiteit en ondernemerschap, vier thema’s waarvan we denken dat ze in elke toekomstige baan nodig zijn.’

Kleine stapjes

Vandaar dat Brainport Development zich met haar activiteiten ook op funderend onderwijs richt, zodat leerlingen vanaf groep 1 al een besef van technologie meekrijgen. Van Hest is daar helemaal voor: ‘In het Brainport onderwijs en bij de Brainport scholen in primair en voortgezet onderwijs in onze regio gaat het om die vier thema’s, maar we hebben ook nog steeds veel mensen nodig in de technische sector. Dat moet dus hand in hand gaan. Ik denk wel dat we die techniekpromotie 2.0 veel meer samen met de doelgroepen – de leerlingen én de ouders – moeten doen. Bedenk daarnaast dat dit niet alles op een school moet omgooien; het kan juist ook uit kleine stapjes bestaan, die al goed passen bij hoe een school bezig is.’

Persoonlijke ervaring

Van Hest heeft ook andere inzichten gekregen door haar persoonlijke ervaring, deelt ze met het publiek. In 2013 was ze vastberaden om haar twee zonen, die toen 6 en 9 jaar oud waren, richting een technische opleiding te dirigeren. ‘Ik dacht eigenlijk wel dat dat te sturen zou zijn.’ Nu, in 2019, blijkt haar oudste zoon, inmiddels 15 jaar, op drie havo niet veel talent te hebben voor natuurkunde, wiskunde B en scheikunde. ‘Dat sturen bleek dus tegen te vallen, ik besef nu dat die technische vakken er gewoon bij hem niet in zitten.’ Lachend zegt Van Hest: ‘Maar goed, er is nog hoop voor mijn tweede zoon, die nu in groep 8 zit.’ ‘Ik houd jullie op de hoogte,’ belooft ze haar toehoorders.