Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Arbeidsmarkt / 12 maart 2019

Jaarconferentie Techniekpact 20 mei op Brainport Industries Campus

Op 20 mei organiseert Brainport Network de landelijke Jaarconferentie Techniekpact 2019 op de Brainport Industries Campus (BIC) te Eindhoven. Tijdens de Jaarconferentie verwachten we ruim 400 deelnemers uit heel Nederland op het terrein van de arbeidsmarkt voor de techniek, o.a. vanuit onderwijs, overheden, bedrijfsleven en regio’s. Doel van de conferentie: kennisdeling, inspiratie, tips om morgen zelf mee aan de slag te gaan, zaken die opgelost moeten worden, netwerken.

In het Techniekpact werken vanaf 2013 de drie ministeries van EZK, OCW en SZW, sociale partners en de provincies en regio’s samen voor meer instroom, behoud en opleiden van Technisch Talent. Ieder jaar organiseert een regio een conferentie over de resultaten en actuele acties van het Techniekpact, in aanwezigheid van landelijke bewindslieden en regionale bestuurders. Deze keer in Zuidoost-Nederland, waar Brainport Network de aanpak coördineert namens de zes regio’s, West-Brabant en de provincies Noord-Brabant en Limburg.

Er is  een inspirerend middagprogramma waarbij deelnemers worden ingedeeld in TechTracks waarbij ze een ’spoor’ volgen op de Brainport Industries Campus van inhoudelijke sessies, demo’s en TechTalks met voorbeelden uit de regio Zuidoost-Nederland en West-Brabant. Investeren in Technisch Talent met meer instroom, behoud en opleiden staat centraal om mede een antwoord te geven op de maatschappelijke opgaven, zoals het Klimaatakkoord en de energietransitie.

Daarnaast zullen de regionale bestuurders en de bewindslieden actuele thema’s bespreken, waaronder de alliantie van de partners van Brainport Network en de sectoren verenigd in de Techniekcoalitie voor meer instroom en Leven Lang Ontwikkelen.

Voor meer informatie: https://www.techniekpact.nl/index.php/congres

Meer nieuws