Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Arbeidsmarkt / 6 december 2018

Logische aansluiting West-Brabant op Brainport Network thema Arbeidsmarkt

Regio West-Brabant wil over regiogrenzen heen denken en doen. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen voorop.  “Zeker op het gebied van de arbeidsmarkt”, aldus Eva Jeremiasse, projectleider van ‘West-Brabant werkt aan morgen’ vanuit Regio West-Brabant. “Neem robotisering en digitalisering. Dat zijn vraagstukken bij uitstek om aan te pakken met alle beschikbare kennis, kunde en contacten. Dus vanzelfsprekend ook in synergie met buren.” Reden voor West-Brabant om zich, om te beginnen op het thema Arbeidsmarkt, aan te sluiten bij Brainport Network.

De opgaven waar West-Brabant voor staat om tot een flexibele, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt te komen, klinken in Zuidoost-Nederland bekend in de oren: leven lang leren, doelgericht en kansrijk beroepsonderwijs, arbeidsmobiliteit en het aantrekken van internationaal talent. “Waarbij in onze regio economisch het accent ligt op het MKB en met Logistiek, High Tech & Maintenance en Agrifood als specifiek sterke sectoren”, schetst Jeremiasse. 

Dwarsverbanden

Regio West-Brabant zoekt inhoudelijke verbreding in de samenwerking met Brainport Network. “Belangrijk, gezien de veranderende vraag op de arbeidsmarkt”, aldus Thomas Zwiers, wethouder van gemeente Moerdijk. “Sommige beroepsgroepen verdwijnen, maar er komen vooral ook nieuwe bij. En in dat verband zijn er mooie dwarsverbanden te leggen. Waar Zuidoost-Nederland leverancier is van nieuwe technologie, kent West-Brabant uitgelezen toepassingsmogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld logistieke afhandeling, biobased materialen en maintenance. En neem daarbij uiterst bereisbare woon-werkafstanden in Zuid-Nederland, waardoor er in praktische zin geen grens is tussen oost en west.”   

New Deal

Ook ziet West-Brabant mogelijkheden om via Brainport Network de relatie te versterken met overheden, werkgevers, O&O fondsen en landelijke sectorgroepen en bovendien: om vernieuwing op de arbeidsmarkt te versnellen. Jeremiasse: “Transformatie is in hoge mate nodig en wel nú. De bloeiende, huidige economie biedt daarvoor kansen. Het gaat, kortom, om het benutten van het momentum. Zuidoost-Nederland zet wat dat betreft al stappen met de New Deal voor de arbeidsmarkt. Wij willen daar ook concreet mee aan de slag.” 

Positief-kritische houding

Brainport Network heeft in regio West-Brabant een frisse, actieve partner. “We denken graag mee  vanuit een positief-kritische houding en leveren input vanuit eigen projecten en relevante regionale netwerken. Verder benutten we waar mogelijk onze geografische ligging en bovenregionale connecties voor het leggen van verdere verbindingen – denk aan Zeeland en Rotterdam.” 

Pilot

Regio West-Brabant ziet deelname aan Brainport Network als een pilot. Na maximaal een jaar volgt een evaluatie, waarbij een positieve uitkomst mogelijkheden biedt tot uitbreiding naar andere Brainport Network thema’s.