Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Arbeidsmarkt / 29 april 2019

Project Techniekcoalitie: sectoren en regio’s trekken samen op

Onder de vlag van de Techniekcoalitie bundelden de Koninklijke Metaalunie, FME en Techniek Nederland hun menskracht en scholingsfondsen om zich sterk te maken voor competentiegerichte aanpak bij techniek- en maakbedrijven. De drie techniekbranches in Zuid-Nederland hebben hun aanpak afgestemd met de regio’s en provincies van Brainport Network.  De Techniekcoalitie geeft zo ook nader invulling aan de New Deal voor de arbeidsmarkt, specifiek voor de technieksector. Voor andere sectoren is dit een interessante pilot. Geholpen door een financiële bijdrage van provincie Limburg, startte het project om te beginnen in Limburg.

Doel is techniek- en maakbedrijven te verleiden tot en faciliteren bij het maken van een omslag naar een bedrijfscultuur met Leven Lang Ontwikkelen van competenties voorop. Dat betekent: traditionele functies en diploma’s loslaten, investeren in de ontwikkeling van personeel op basis van aanwezig talent en benodigde competenties en op die manier het team laten meegroeien met bedrijfsdoelstellingen.

Techniekwerkgevers kunnen een beroep doen op het project voor advies en hulp bij het opstellen van een veranderplan en een scholingsplan, inclusief ontwikkel- en opleidingsbudget. Tegelijkertijd verbindt het project hen met onderwijs- en arbeidsmarktinstellingen voor ondersteuning bij de uitvoering.

Meer over het hoe en waarom van het project:

Het gaat er uiteindelijk om dat techniekwerkgevers competenties in huis kunnen halen  waarmee ze klaar zijn voor de toekomst. Bijvoorbeeld als antwoord op digitalisering, automatisering en de energietransitie.

Gegeven de krappe arbeidsmarkt, hebben ze dan in de eerste plaats behoefte aan flexibel inzetbare, praktijkgerichte scholingsoplossingen voor zittend personeel.  Denk aan modulair- en contractonderwijs en nieuwe leermethoden zoals e-learning op de werkplek. Verder is instroom uiteraard welkom, waarbij de deur ook open staat voor nader op te leiden krachten vanuit een andere dan de eigen branche – wat telt is dat mensen over gewenste competenties beschikken.

In dit verband, streeft de Techniekcoalitie naar optimale ondersteuning voor techniekwerkgevers in hun eigen regio. Namelijk: in de vorm van een sterk regionaal netwerk, goed voor hulp op maat vanuit branche, onderwijs en arbeidsmarktregio, waarbij landelijke en regionale initiatieven elkaar aanvullen en versterken.

De insteek is om hieraan te bouwen per regio van Brainport Network, aanhakend op wat  er ter plekke allemaal al gebeurt op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Brainport Network geldt daarbij als partner met het overzicht en de ingangen. Bovendien legt Brainport Network de link naar het landelijk Techniekpact.

Centraal in de aanpak staat de inzet van bedrijfscoaches die individuele techniekwerkgevers helpen benodigde competenties in kaart te brengen en tot een verander- en scholingsplan te komen. Deze coaches zijn niet alleen bedrijfskundig onderlegd, maar – dankzij een training – ook op de hoogte van regionaal beschikbare, bij de plannen te betrekken ondersteuning. Die komt zo in de diepte op zijn plek: daar waar het technisch bedrijfsleven investeert in zijn toekomst.

Individuele plannen samen laten zich vervolgens analyseren op collectieve behoeften, wat de basis is voor tenslotte nog een belangrijke actie: waar mogelijk vraag naar en aanbod aan ondersteuning nader op elkaar afstemmen. Dat met prioriteit voor het formuleren van collectieve opleidingsvragen waarmee onderwijsinstellingen aan de slag kunnen.

Wat levert het project op voor wie?

Voor techniekwerkgevers:

  • zicht op benodigde competenties;
  • een route naar een goed werkend, compleet team, in lijn met toekomstambities;
  • hulp vanuit branche en regio.

Voor techniekwerknemers:

  • nieuwe, niet langer vakgebonden carrièreperspectieven;
  • ontwikkelmogelijkheden.

Voor werkzoekenden:

  • eerder toegang tot een techniekbaan, op basis van competenties;
  • hulp vanuit de arbeidsmarktregio om in de techniek aan de slag te gaan.

Voor onderwijsinstellingen:

  • zicht op de opleidingsvraag vanuit het technisch bedrijfsleven;
  • mogelijkheden om vorm te geven aan praktijkgericht onderwijs met werkgevers als partner.

In termen van de New Deal, draagt -deze aanpak bij aan een arbeidsmarkt waarin ‘mensen verzekerd zijn van werk en werkgevers verzekerd van mensen’.

 

Meer nieuws