Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Arbeidsmarkt / 29 november 2018

Regio West-Brabant sluit aan bij Brainport Network voor de arbeidsmarkt

Een veerkrachtige en toekomstgerichte arbeidsmarkt is noodzakelijk om als regio economisch te kunnen groeien. Daarom sloot de Regio West-Brabant zich aan bij Brainport Network. Hiermee wordt onze regio onderdeel van een sterk netwerk van economisch sterke regio’s en een noemenswaardige speler richting Ministerie, werkgevers, O&O-fondsen en landelijke sectorgroepen. De toetreding betekent ook een verbreding van de kennis, kunde en contacten op bovenregionale projecten binnen het thema arbeidsmarkt. Een concrete actie die uit de deelname voort komt is een ‘New Deal’ voor de arbeidsmarkt: bedrijven en instellingen in Zuidoost-Nederland zijn verzekerd van mensen, en mensen zijn verzekerd van werk.

In Brainport Network komen spelers vanuit overheid, onderwijs en werkgevers samen om urgente uitdagingen op de arbeidsmarkt op een vernieuwende manier aan te pakken. Binnen het netwerk werken we samen met zes andere regio’s en de provincies Limburg en Noord-Brabant. Ook de wetenschap is betrokken in de persoon van hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van Tilburg University. Hij gaf op 3 oktober 2018 een presentatie aan het bestuur van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant. Hier werd nogmaals bevestigd dat het beter benutten van elkaars kennis en activiteiten nodig is.

Eerste activiteiten vanuit de New Deal

  1. Het helpen versterken van een toekomstgerichte leercultuur bij werkgevers en inwoners van Zuidoost-Nederland en het delen van best practices op dit gebied.
  2. Het helpen opzetten en benutten van scholings- en investeringsfondsen en arrangementen waarmee leven lang ontwikkelen wordt gestimuleerd.
  3. Het stimuleren van innovaties in onderwijs, onder meer met de bestaande en nieuw te vormen Centrum voor Innovatief Vakmanschap en Centre of Expertise.
  4. Het stimuleren van de grensoverschrijdende en internationale aanpak van de arbeidsmarkt.
  5. Het gezamenlijk ontwikkelen van arbeidsmarktscenario’s gericht op de vraag van morgen en het opstellen en bespreken van impactanalyses van maatregelen.