Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Europa / 6 december 2018

Robert-Jan Smits over regionale innovatiestrategie: “Ga uit van je eigen sterktes”

Robert-Jan Smits, de open acces envoy van de EU, voormalig directeur-generaal Research en Innovatie van de Europese Commissie en aankomend TU/e topman, ging graag in op de uitnodiging om aan te schuiven bij de directies en kerngroep EU van Brainport Network op 7 november. Met name om zijn reactie te geven op de ‘houtkoolschets’ plannen ten aanzien van de regionale innovatiestrategie van Zuid-Nederland. Hij blikt terug op een aangename nadere kennismaking met Brainport Network. “Ik was onder de indruk van de goede voorbereiding en de expertise aan tafel. ‘Ga uit van de eigen kracht van de regio’ bracht ik vooral in.”

Per 1 maart volgend jaar start Smits op de TU/e met een heuse meeloopstage – “Ik wil alles en iedereen eerst goed leren kennen” – om na een paar maanden definitief het stokje over te nemen van Jan Mengelers als voorzitter van de Raad van Bestuur van TU/e. “Een van de uitdagingen is hoe de universiteit een nog sterkere rol kan spelen in en voor de regio. Ik voel me aangetrokken tot het hele innovatie ecosysteem en kijk ernaar uit om daar deel van uit te maken.” 

Peanuts

Onderwerp tijdens de bijeenkomst van Brainport Network was onder andere hoe regionale en Europese strategie zich idealiter tot elkaar verhouden. “Mijn input op dat punt was: wring je strategisch gezien niet in bochten om Europees geld te krijgen, maar ga uit van je eigen sterktes en houd vast aan je eigen plannen. Mochten die aansluiten op Brusselse prioriteiten en levert dat funding op dan is dat mooi meegenomen. Pak je bovendien feiten en cijfers erbij – wat we terplekke deden –  dan beslaat Brussels geld voor OP-Zuid maar zo’n 0,3 procent van de totale private en publieke uitgaven aan onderzoek en innovatie. Dat is peanuts! De regio is dus niet afhankelijk van Brussel, waar bijvoorbeeld voormalige Oostbloklanden vaak een hele andere uitgangspositie hebben.” 

Niet sexy

Een interessante discussie vond Smits die met betrekking tot de vraag:  moet de regio eruit springende, technologische missies definiëren of zich meer richten op key enabling technologies? Hij toonde zich voorstander van dat laatste. “De kracht van de regio ligt duidelijk bij aan alle high tech innovatie ondersteunende technologieën. Die vormen een dwarsdoorsnede van de regionale bedrijvigheid. Denk aan thema’s als artificial intelligence, big data, fotonica en smart manufacturing. Je hebt het dan niet over sexy ‘man on the moon’ missies, jammer misschien, maar ondertussen gaat het wel om cruciale kennis en kunde waar altijd een markt voor is en die essentieel is voor de high tech industrie. En heel belangrijk ook: focus daarop houdt het ecosysteem coherent. Wanneer opportuun, kun je daarnaast nationaal of Europees de lead nemen met een bij de regio passende missie. Want uiteindelijk is er niets mis met lef tonen. Goede kandidaten wat dat betreft zijn het uitrollen van het eerste 5G netwerk of  bouwen van de eerste draagbare kunstnier.” 

Pragmatisch

Gevraagd naar of TU/e en de regio een pragmaticus rijker zijn: “Ja, ik denk pragmatisch en wil geen  man- en vrouwkracht verspillen aan zaken die geen prioriteit van de regio zijn! En ja, dit betekent ook dat er ruimte moet zijn voor fundamenteel onderzoek.”