Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Arbeidsmarkt / 14 juni 2018

Startconferentie Werkinzicht: “Better data, better lives”

Inspirerende woorden en realistische kanttekeningen vormen de rake toonzetting op de startconferentie van het Interreg project Werkinzicht, 28 mei op Tilburg University. Met voor de boeg een even baanbrekende als pittige opdracht die nog loopt tot december 2020: het gedetailleerd ontsluiten van arbeidsmarktinformatie in het Vlaams-Nederlandse grensgebied om een grensoverschrijdende, goede match van vraag en aanbod mogelijk te maken – en dat uiteindelijk gericht op economische en maatschappelijke winst. Projectleider Johan van der Valk van lead partner CBS vat het als volgt samen: “Better data, better lives”.

De zes goed afgevaardigde Belgische en Nederlandse projectpartners (zie onder) en netwerkcontacten vullen de conferentiezaal, waar Van der Valk als aftrap nog eens het doel en de opzet van Werkinzicht toelicht. Zicht op vraag en aanbod in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, dus ook in het nabije buurland, biedt meer mogelijkheden: voor het vinden van een baan of van personeel, en voor een succesvolle rol van arbeidsbemiddelaars, opleiders en beleidmakers. Werkinzicht gaat daarom datasystemen koppelen en aan de slag met state-of-the-art analysetechnieken, Big Data methodologie en moderne visualisatie tools. De beoogde output: doelgroepgerichte, direct toepasbare informatie op maat. “De gebruiker staat centraal”, benadrukt Van der Valk. 

Competenties als universele taal

Vervolgens is dan ook het woord aan verschillende toekomstige gebruikers in twee panelgesprekken. De eerste met topbestuurders van UWV Werkbedrijf en Belgische evenknie VDAB (tevens projectpartners) en van SVB grensinformatiepunten, respectievelijk Felix Kamperman, Fons Leroy en Kees Martens. De tweede met gedeputeerde Ludwig Caluwé van provincie Antwerpen en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van provincie Limburg. Naar voren komen vooral hoog gespannen verwachtingen ten aanzien van arbeidsmarktdata op het niveau van competenties. Waar Nederlandse en Belgische diploma’s zich bijvoorbeeld vaak lastig laten vergelijken, spreken competenties een universele taal. Werkinzicht is het eerste Europese grensoverschrijdende dataproject dat zich vastbijt in het opleveren van dergelijke gedetailleerde informatie. 

“Zeker crossborder biedt een competentiegerichte aanpak meerwaarde ten opzichte van klassiek matchen”, geeft Fons Leroy aan, die ook al vooruitloopt op ruimere intra-Europese toepassingen. Marleen van Rijnsbergen spreekt de hoop uit om, met de competentiebril op,  scherper inzicht te krijgen in (on)mogelijkheden op het gebied van grensarbeid. “We zijn blij met ‘meten is weten’.” 

Gelukkige, productieve mensen

Slotspreker Luc Soete, bestuurlijk portefeuillehouder EU aanpak in de Brainport Network Board, noemt Werkinzicht een fantastische tool, al betwijfelt hij of het lukt om er arbeidstekorten mee op te lossen. Gebrek aan informatie is niet het enige probleem. Bedrijven vechten nu eenmaal om dezelfde mensen en aan grenzen kleven allerlei praktische obstakels. De waarde van Werkinzicht zit wat Soete betreft vooral in het op de juiste plek krijgen van mensen, waar ze gelukkig én productief zijn, met alle maatschappelijke en economische voordelen van dien. “Goede en transparante informatie is  daarvoor een basisvoorwaarde.”  

Website live

Na de officiële lancering van de nieuwe website www.werkinzicht.eu wordt er nog volop nagepraat en genetwerkt. 

Projectpartners

De partners van Werkinzicht zijn CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk – KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau.  

Meer nieuws