Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / AlgemeenArbeidsmarkt / 23 mei 2019

‘TECH2Create stopt, maar onze dromen gaan door’

Een van de TechTalks tijdens de Techniekpact Jaarconferentie ging over TECH2Create, een PPS die inspeelt op de groeiende vraag naar vakmensen voor de Limburgse techniekbranche. Parel hierbij is het VDL Manufacturing College dat VDL Nedcar en VISTA College hebben opgezet.

Zuid-Limburg is een krimpregio. Bedrijven die hier zetelen, moeten flink investeren in het aantrekken en behouden van personeel. Ze staan daarin niet alleen: onderwijs en overheid springen bij. Dit gebeurt bijvoorbeeld onder de noemer TECH2Create, een project waarin de ‘triple helix’ van bedrijfsleven, scholen en overheden inspeelt op de groeiende vraag naar vakmensen voor de Limburgse techniekbranche. Parel in de kroon van deze gedeelde inspanning is het VDL Manufacturing College bij VDL Nedcar in Born, ’s Nederlands enige autoproducent van seriemodellen. Er volgen op dit moment 300 VDL-medewerkers op verschillende mbo-niveaus een opleiding in het op het fabrieksterrein gelegen opleidingscentrum. Docenten van het Techniekcollege (onderdeel van VISTA College) verzorgen drie dagen per week en in sommige gevallen zelfs vijf dagen – lessen op locatie. Bedrijf en school zijn hier zowat versmolten. Het is de overtreffende trap van samenwerken op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven.

Waardevolle bouwstenen

Ronald Paulissen (programmamanager TECH2Create bij het VISTA College) en Rob Herber (hoofd Training & Development bij VDL Nedcar) hielden over deze succesvolle PPS een TechTalk tijdens de Techniekpact Jaarconferentie. ‘We kwamen eigenlijk tijd tekort’, vertelt Paulissen na afloop. ‘Deze samenwerking heeft zoveel waardevolle bouwstenen, dat het moeilijk was focus aan te brengen in onze Talk. Vooraf hebben we nog even nagedacht of we het over instroom, behoud, doorstroom of uitstroom zouden gaan hebben. Maar deze casus heeft alles. En dus zijn we het gesprek maar aangegaan vanuit onze persoonlijke betrokkenheid. Hoe Rob en ik – lees VDL en VISTA – als partners zijn gegroeid. Hoe het is gelukt om een gemeenschappelijke taal én taak te ontwikkelen. Hoe we een brug hebben geslagen tussen de “snelle jongens van het bedrijfsleven” en de “ambtenaren van het onderwijs”. Dat zijn clichébeelden, die wij in dit project omver hebben geworpen. Uiteindelijk blijken we toch hetzelfde doel na te streven. Als beide partijen dat beseffen, kun je heel wat meters zetten. Mooi voorbeeld is de professionalisering van de praktijkopleiders van VDL. Om dergelijke instructeurs te scholen, stroomt er doorgaans veel water door de Rijn. Bij VDL kwam de vraag om de scholing vanaf de werkvloer: “Maar als we dan ook gaan beoordelen, hoe moeten we dit dan doen?”. Tja, als je tegen dergelijke vraagstukken aanloopt, zoek je samen snel en adequaat een oplossing. En zo geschiedde.’

Gezamenlijke dromen

Dit is de laatste maand van het project, onderstreept Paulissen. ‘We hebben bewust gekozen voor een projectvorm, zodat het een einddatum kent. Maar er is zeker sprake van verduurzaming. De manier van werken, het gedachtengoed, de visie, het beleid, de systemen, et cetera, houden de hoofdrolspelers vast. Wat VDL Nedcar en het Techniekcollege hebben neergezet, bouwen we sowieso verder uit. We hebben nog veel gezamenlijke dromen die we willen verwezenlijken. Zo heeft de bedrijfsschool nu nog een “VDL-scoop”. Vanuit onze maatschappelijke rol willen we het breder trekken en ook medewerkers van andere bedrijven hier scholing bieden. Onder welke vlag of welke noemer weten we nog niet, maar we gaan het gewoonweg doen.’