Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Europa / 12 februari 2019

Vlaams-Nederlandse alliantie Zero Emissie Stadslogistiek

De Zero Emissie binnenstedelijke zone komt eraan! Reeds in 2025 zullen 30 tot 40 grotere gemeenten zero emissie zones voor stadslogistiek geïmplementeerd hebben. Zo staat het in het klimaatakkoord. Daarnaast sturen de bestuursakkoorden Zero Emissie Bus en Zero Emissie Doelgroepenvervoer in 2025 op 100% nieuwe zero emissie bussen en 50% zero emissie taxi’s. Reden genoeg om vanuit Brainport Network net over de grens naar oplossingen te kijken.

Hiervoor kwamen op 8 februari 2019 enkele Zuid Nederlandse en het Brabants Mobiliteitsnetwerk tezamen in Mechelen om met Vlaamse steden over hun oplossingen te sparren. Ook Rijkswaterstaat, die de Green Deal ZES coördineert, en de Vlaamse overheid (Departement Mobiliteit & Openbare Werken) waren van de partij. Hiermee is een vervolg gegeven aan de bijeenkomst van 8 oktober 2018 waar Vlaamse steden hun pilots en projecten presenteerden.

Opschaalbaarheid als opgave

Al snel is duidelijk dat veel steden niet afwachten tot het 2025 is. Reeds veel projecten zijn in gang gezet om ideeën te toetsen en ontwikkelen. Dit gaat bijvoorbeeld om de distributie met elektrische voertuigen, of met fietskoeriers. Met slim gekozen “logistieke ontkoppelpunten” aan de rand van de zones wordt ge-experimenteert: grote trucks erheen en kleine ZE distributie van daar de stad in. Maar ook de handhaving van deze zones, met camera’s en beeldherkenning is op enkele plekken al in ontwikkeling. En, last but not least, welke brandstoffen kunnen ZE zones echt gaan ontlasten, zoals waterstof. En hoe zet je daar de infrastructuur voor op?

De vraag is echter, hoe kun ze deze projecten opschalen tot nieuwe grootschalige oplossingen over alle steden heen. Beroemd voorbeeld zijn de vele laadpalen die overal gekomen zijn. Uitdaging is hier hoe het elektriciteitsnetwerk hiermee om kan gaan als er echt volop geladen gaat worden. Kunnen we de locatie van die palen beter afstemmen op de toekomstige netontwikkeling? Ook zal er net als voor de milieuzones nu wetgeving ontwikkeld worden voor ZE zones. Voor de herkenbaarheid van steden en de economische haalbaarheid zullen deze zones op elkaar gaan lijken. De experimenten in de steden en vooral de gezamenlijke evaluatie hiervan zal aan deze toekomstige modelzones een goede bijdrage leveren. Na deze voorbereidende overleggen zal binnenkort een bestuurlijke ontmoeting plaatsvinden met vertegenwoordigers uit Zuid-Nederland en Vlaanderen voor een vervolgaanpak.

Meer nieuws