Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Algemeen / 26 juni 2019

‘Veel bereiken door samen op te trekken’

Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen stopt als vicevoorzitter van Brainport Network.

‘Terugkijkend op de ontwikkeling van Brainport 2020 en Brainport Network zie ik dat er in Limburg grote vooruitgang is geboekt, sinds wij deel gingen uitmaken van dat netwerk. Toch denk ik dat de achterstand die we in het begin hadden op Eindhoven groter is geworden in de tijd.  Er wás en er ís een Brainport Network op twee snelheden. De dynamiek in Eindhoven en Brabant is gewoon een stuk groter, het kost de betrokken partijen in Limburg meer moeite om tot een goed werkende Triple Helix structuur te komen. Maar er zijn ook prestaties geleverd. Het provinciebestuur van Limburg bijvoorbeeld is een heel actieve rol is gaan spelen in het economisch beleid. Dat zie je onder andere terug in de betrokkenheid bij Chemelot. Dat werpt vruchten af. Ook in de relatie met Europa trekt de provincie er heel hard aan. Jammer is dat de rol van de gemeenten in dit proces achterblijft. Die blijven te veel intern gericht. Dat is een gemiste kans. Het gaat nu op veel fronten goed in Brainport Network. Juist dan ben je geëquipeerd om de samenwerking te verbeteren.’

‘Ik heb veel geleerd van die periode bij Brainport Network. Gezien wat je kunt bereiken met samen optrekken. Samen een gemeenschappelijke agenda formuleren en die dan proberen uit te voeren. Onze grote opdracht is nu om dat te vertalen naar het klimaat en de energietransitie. Dat is een enorme opdracht, maar daar ben ik optimistisch over. Er staat in onze regio een zelfbewuste jonge generatie op die het totaal anders wil gaan doen op dit punt. Als wij de veranderingen niet gaan bewerkstelligen, doen zij dat wel.’

Meer nieuws