Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws / Algemeen / 26 juni 2019

‘Voor energietransitie samenwerking nu opvoeren’

Het is moeilijk zicht te krijgen op de voortgang van de energietransitie in Zuid-Nederland. De wil tot verandering is aanwezig, tal van grote bedrijven, instituties en overheden doen serieuze aanzetten, maar concrete resultaten laten nog op zich wachten. En misschien is het ook nog te vroeg om dat te verlangen. Wel is duidelijk dat de betrokken regio’s Zuid-Nederland, Vlaanderen, en Noordrijn-Westfalen weinig opschieten met ‘solo-optredens’ om het klimaat te redden en CO2 terug te dringen. In een notendop zijn dit de belangrijkste indrukken die na de paneldiscussie over het ‘Institutioneel kader van de transitie’ bleven hangen.

Het is moeilijk zicht te krijgen op de voortgang van de energietransitie in Zuid-Nederland. De wil tot verandering is aanwezig, tal van grote bedrijven, instituties en overheden doen serieuze aanzetten, maar concrete resultaten laten nog op zich wachten. En misschien is het ook nog te vroeg om dat te verlangen. Wel is duidelijk dat de betrokken regio’s Zuid-Nederland, Vlaanderen, en Noordrijn-Westfalen weinig opschieten met ‘solo-optredens’ om het klimaat te redden en CO2 terug te dringen. In een notendop zijn dit de belangrijkste indrukken die na de paneldiscussie over het ‘Institutioneel kader van de transitie’ bleven hangen. Voormalig minister van Economische Zaken, Onderwijs en Wetenschappen en commissaris bij energieconcern Total, Maria van der Hoeven, tekende aan dat ze belangrijke aspecten mist in het huidig debat over dit thema. ‘Het gaat heel veel over economie en technologie maar wat de transitie sociaal gaat betekenen blijft nog te veel buiten beschouwing. Als je te weinig oog hebt voor de menselijke gevolgen hiervan mis je een essentieel element.’

Wouter de Geest, de CEO van BASF in Antwerpen, toonde zich geen zwartkijker. ‘We hebben veel troeven in handen. We maken deel uit van een gouden delta die uniek is in de wereld. We zitten met grote chemiebedrijven in Duitsland en Nederland rond de tafel om plannen te maken voor gezamenlijke initiatieven. Ook Chemelot schuift daarbij regelmatig aan. Europa begon ooit met de Benelux. Misschien moeten we om te beginnen op die schaal de energietransitie aan gaan pakken. Als opmaat naar één Europese energiemarkt. Dan kunnen we ook de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling bundelen. Dat kan uitmonden in nieuwe technologieën waarmee je doorbraken realiseert.’ Van der Hoeven waarschuwde voor een te eenzijdige en negatieve benadering van het CO2 vraagstuk. ‘CO2 wordt nog voornamelijk als boeman gezien, maar is mogelijk ook bruikbaar als nieuwe grondstof.’

Politieke ambities

Over het invoeren van ‘CO2-belasting’ liepen de meningen uiteen. De Geest vreest voor een wedkamp tussen landen als het om de politieke ambities gaat. ‘Terwijl we al een ETS-systeem hebben waarbinnen we in Europa emissies van een prijskaartje voorzien.’ Luc Soete is bang dat er een té lage CO2-tol uitrolt. ‘Hoe lager de heffing, hoe meer je de innovatie schaadt. Dat is in het nadeel van de starters die voor het verschil moeten gaan zorgen. Als we willen dat onze industrie en chemie de meest competitieve sector worden in Europa, moeten we juist verder durven gaan dan de rest.’ Van der Hoeven pleitte ervoor te beginnen met een offensief op meerdere fronten. ‘De oplossingen die nu al op lab-niveau werken moet je snel proberen op te schalen. Daarnaast moet je nieuwe technologieën verbinden met sociale veranderingen. Dat betekent het aanpakken van onze lifestyle. Het is beslist ook niet zo dat er helemaal niks gebeurt. We delen in ieder geval met zijn allen eenzelfde uitgangspunt: wat we nu doen, doen we in 2050 niet meer. Zuid-Nederland heeft eerder ingrijpende transities te verwerken gehad. Dat leidde tot de succesvolle Triple Helix aanpak die we nu kennen. Die samenwerking moeten we opvoeren; binnen de regio, maar ook met buurlanden en buurprovincies.’

Meer nieuws