Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Over Brainport Network

Brainport Network Board

In de Brainport Network Board is per regio een topbestuurder afgevaardigd uit het bedrijfsleven of kennisveld, voorzitter is de burgemeester van Eindhoven, vicevoorzitter de burgemeester van Sittard-Geleen.

Inleiding

In de Brainport Network Board is per regio een topbestuurder afgevaardigd uit het bedrijfsleven of kennisveld, voorzitter is de burgemeester van Eindhoven, vicevoorzitter de burgemeester van Maastricht. De bestuurlijke trekkers op de thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal en EU maken deel uit van de Board. Daarnaast hebben de gedeputeerden Economische Zaken van de provincies Noord-Brabant en Limburg zitting in de Board. Voor de Directeur-Generaal van het ministerie van Economische Zaken geldt een ‘standing invitation’.

De Brainport Network Board zet strategische lijnen uit, houdt toezicht op de uitvoering van activiteiten op de thema’s Arbeidsmarkt, Kapitaal en Europa, en legt verbindingen naar provincies, Rijk en Europa. Jaarlijks rapporteert de Board aan de regionale besturen in het zogenaamde ‘kastelenoverleg’, onder gastheerschap van de commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Limburg.

Board members

John Jorritsma

Burgemeester gemeente Eindhoven, voorzitter

Annemarie Penn-te Strake

Burgemeester gemeente Maastricht, vicevoorzitter

Ton Wilthagen

Hoogleraar Universiteit van Tilburg, Bestuurlijk trekker Arbeidsmarkt

Martijn van Gruijthuijsen

Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde

Joost van den Akker

Provincie Limburg, gedeputeerde

Martin Paul

Regio Venlo, Voorzitter College van Bestuur Universiteit van Maastricht

Nienke Meijer

Brainport Eindhoven, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen

Kees van Rooij

AgriFood Capital, Burgemeester gemeente Meierijstad

Theo Weterings

Midpoint Brabant, Burgemeester gemeente Tilburg

Gé Moonen

Keyport 2020, ambassadeur

Paul van Nunen

Directeur Brainport Development, Secretaris

Luuk Hammecher

Programmamanager Brainport Network, uitvoerend secretaris