Regio

AgriFood Capital

Bezoek website

Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen samen aan innovatieve oplossingen voor vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid.

AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé topregio in agrifood, wat zich vertaalt in een uitstekende arbeidsmarkt, sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een goed woon-, werk- en leefklimaat. Dit alles onder het motto: Sowing innovation, harvesting the future.

“Alle Brainport Netwerk partners hebben hun eigen sterke punten waarmee ze het netwerk als geheel versterken. Waardevol daarnaast is dat ‘de kracht van het verschil’ interessante cross-overs oplevert. Vanuit ons speerpunt, agrifood, leggen we graag de link met bijvoorbeeld hightech, biochemie en leisure. Brainport Network biedt daarvoor uitgelezen mogelijkheden.”

— Roel Schutten