Regio

Brainport Eindhoven

Bezoek website

Brainport, met Eindhoven als hart, is een toptechnologieregio van wereldformaat.

Hightech en design gaan hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Samenwerking en kennisdeling zitten in het DNA en vormen de basis voor de kenmerkende open innovatie die Brainport slim en sterk maakt. Door snel in te spelen op wereldwijde veranderingen en continu nieuwe verbindingen aan te gaan, creëert Brainport kansen. Voor iedereen.

“Brainport Network is hét platform om vanuit Brainport Regio Eindhoven in verbinding te blijven met vijf andere regio’s in Zuidoost-Nederland en met beide provincies, waarmee we graag in breed verband werken aan economische versterking. Met nadruk ook niet agendagebonden. Dankzij het netwerk zijn we voortdurend op de hoogte van elkaars activiteiten en specialiteiten. Zodra zich economische kansen of bedreigingen voordoen, kunnen we snel krachtige partnerschappen vormen om daar op in te spelen.”

— Paul van Nunen, directeur Brainport Development