Regio

Crossroads Limburg

Bezoek website

Een overkoepelde economische agenda voor Noord-Limburg

Noord-Limburg is logistieke hotspot van Europa. Ook speelt het een bepalende rol in het grootste aaneengesloten tuinbouwgebied van Europa met de Brightlands Campus Greenport Venlo als toonaangevend kristallisatiepunt. Bovendien huisvest de regio een enorme diversiteit aan maakindustrie en dienstverlening. Dit zijn de pilaren van de regio. Crossroads Limburg is het instituut voor ondernemers, onderwijs en overheid uit de regio dat toewerkt naar één overkoepelende ondernemers gedreven economische agenda voor regio Noord-Limburg.

Crossroads Limburg: de verbindende partij voor ondernemers in Noord-Limburg

Crossroads Limburg opereert als verbindende partij voor ondernemers en ondernemersplatforms in de regio. Daarbij investeert Crossroads Limburg specifiek in voor ondernemers belangrijke thema’s, zoals innovatie, circulariteit, regiobranding en arbeidsmarkt.

Het bestuur neemt het initiatief om de ondernemersbehoeften en thema’s te vertalen naar een overkoepelende agenda en opereert vervolgens als adviesorgaan richting lokaal, provinciaal en landelijke overheid. Programmamanagers geven vanuit Crossroads Limburg ondersteuning aan het bestuur en aan ondernemers waar nodig. Daarnaast organiseert Crossroads Limburg activiteiten in de vorm van masterclasses waarin er inhoudelijk wordt ingezoomd op de thema’s. Hierbij opereert het als verlengstuk van de ondernemersplatform in de regio.