Regio

Greenport Venlo

Bezoek website

Greenport Venlo: een regio van nationaal en internationaal belang met duurzaam groeiende bedrijvigheid op het gebied van agro/food, maakindustrie en logistiek.

Bedrijven én natuur krijgen er de ruimte in unieke, zogenaamde werklandschappen. Innovatief vlaggenschip is Brightlands Campus Greenport Venlo die letterlijk en figuurlijk fungeert als proeftuin voor het voedsel van morgen. De Economic Development Board Noord-Limburg is voor Greenport Venlo het platform waarin het bedrijfsleven met overheid en onderwijs samenwerkt aan de realisatie van een ambitieuze, regionale economische agenda.

“Binnen Brainport Network schaart iedereen zich makkelijk achter een natuurlijk tot stand gekomen agenda met thema’s die spelen in de gehele regio Zuidoost-Nederland. Bovendien geldt een gedeelde visie: het is het innovatieve bedrijfsleven dat de economische ontwikkeling stuwt, met aan de overheid en het kennisveld de taak om dat maximaal te faciliteren. Deze eensgezindheid werkt motiverend en maakt het netwerk bijzonder actiegericht en relevant.”

— Dick Hak