Regio

Keyport

Bezoek website

Keyport 2020 versterkt de economische groei, bevordert de werkgelegenheid en verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Samenwerken, vooral binnen de triple helix, is het uitgangspunt van Keyport 2020. De focus ligt op het ondersteunen van het MKB en het creëren van werkgelegenheid door in te zetten op innovatie, ondernemerschap en arbeidsmarktoptimalisatie.

“De samenwerking in Brainport Network gaat veel dieper dan op directieniveau. Het is een in de praktijk geworteld netwerk waar deuren open staan. Voor Keyport, als relatief kleine regio, is die verbondenheid van groot belang. Zowel om aan inhoudelijke kracht als aan schaalgrootte te winnen. In het bijzonder telt dat bij het optimaliseren van de arbeidsmarkt en het benutten van Europese programma’s.”

— Ton Hagelstein