Regio

Provincie Noord Brabant

Bezoek website

De provincie kenmerkt zich door sociale tradities en technologische innovatie. Innovaties die voortkomen door samenwerking en kennisdeling.

“Innoveren en ondernemen betekent vandaag de dag: opereren vanuit complexe, maatschappelijke opgaven die vragen om multidisciplinaire samenwerking op grote schaal. Als ondernemer, wetenschapper of bestuurder ben je een radertje in het grote geheel. Maar ook als regio of provincie. Brainport Network brengt competenties samen van binnen Zuidoost-Nederland en van verder, dankzij organisch gegroeid partnership waarbij grenzen slechts stippellijntjes zijn. En zo zie ik het netwerk zich uitbreiden, in Nederland en Europa.”

— Loet Visschers, clusterdirecteur Economie & Internationalisering Provincie Noord-Brabant