Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Thema

Arbeidsmarkt

Inleiding

Naar een New Deal

In Zuidoost-Nederland zijn mensen verzekerd van werk en werkgevers verzekerd van mensen. Dat is waar Brainport Network zich aan heeft gecommitteerd met een New Deal voor de arbeidsmarkt. Eerste aandacht gaat uit naar Leven Lang Ontwikkelen: met doorlopende scholing en ontwikkeling van mensen inspelen op benodigde competenties. In het verlengde daarvan ligt het vergemakkelijken van een oversteek van functie naar functie dan wel van branche naar branche. Uiteindelijk richt de New Deal zich op een inclusieve arbeidsmarkt die beschikbaar talent voortdurend optimaal benut.

Dit vraagt om:
1. Het stimuleren van werknemers en werkgevers om daadwerkelijk verder te ontwikkelen en te leren;
2. Het samenbrengen van fondsen waarmee leven lang ontwikkelen mede wordt mogelijk gemaakt;
3. Het verder innoveren van het onderwijs;
4. Het stimuleren van een grensoverschrijdende en internationale aanpak van de arbeidsmarkt;
5. Het gezamenlijk ontwikkelen en bespreken van arbeidsmarktscenario’s gericht op de vraag van morgen.

De New Deal bouwt voort op in de regio bestaande, veelbelovende initiatieven en best practices. Lees hier meer over de New Deal en bekijk het door de acht partners ondertekende document.

Groeimodel

Zuidoost-Nederland biedt de omvang en economische samenhang voor ‘een eigen arbeidsmarkt’, maar fungeert binnen een grotere context als motor van de nationale economie en Europese innovatieregio. Daarom zijn zowel regionale als landelijke en Euregionale partijen welkom om mede invulling te geven aan de New Deal. Brainport Network faciliteert dat en verbindt initiatieven. Een groeimodel is het vertrekpunt.

Ton Wilthagen, bestuurlijk kartrekker en hoogleraar Arbeidsmarkt Tilburg University, over hoe de New Deal in de praktijk vorm krijgt: “Waar we bijvoorbeeld graag het Brainport Talent & Skills akkoord adapteren leggen we tegelijkertijd de link met het hernieuwde, landelijke Techniekpact waarin Brainport Network vertegenwoordigd is en werken we samen met Vlaamse arbeidsmarktpartners binnen het Interreg project WerkInzicht.”

Alliantie met Techniekcoalitie Zuid-Nederland

Brainport Network vindt onder andere belangrijke medespelers in de sectororganisaties FME, Techniek NL en Metaalunie en hun opleidingsfondsen, verenigd in de Techniekcoalitie Zuid-Nederland. Samen met Brainport Network beoogt de Techniekcoalitie het bundelen van landelijke, sectorale, regionale en provinciale organisatiekracht en middelen, op naar voldoende vakmensen die excelleren in de praktijk.

Anke Meuffels, regiosecretaris van de Metaalunie, namens de Techniekcoalitie: “We sluiten graag aan op bestaande actie in de regio, bijvoorbeeld vanuit ondernemerskringen en triple helix netwerken waar een competentiegerichte arbeidsmarktaanpak al op de agenda staat. In Brainport Network hebben we wat dat betreft een partner met een overview van wat er allemaal al gebeurt.”

Lopende
activiteiten

Aansluiting West-Brabant op thema Arbeidsmarkt

Geïnspireerd door de arbeidsmarktaanpak van Brainport Network en de New Deal in het bijzonder, sluit de regio West-Brabant zich officieel aan bij Brainport Network op het thema Arbeidsmarkt.

ArbeidsmarktInZicht.nl

Een voorwaarde voor nadere uitwerking van de New Deal is inzicht in gevraagde en geboden competenties op de regionale arbeidsmarkt. Hierin ondersteunt ArbeidsmarktInZicht.nl, de opvolger van het door Brainport Network ontwikkelde arbeidsmarktdashboard. Nieuw is meer gebruiksgemak, duiding van data en op regio’s toegespitst arbeidsmarktnieuws. Het vernieuwde platform verwelkomt de provincies Overijssel en Noord-Holland als gebruikers waar de provincies Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Utrecht dat dan al zijn.
Meer over Arbeidsmarktinzicht.nl

Interreg project WerkInzicht

De regionale arbeidsmarkt houdt niet op bij de landsgrens, maar helder zicht op vraag en aanbod in grensregio’s ontbreekt. Het Interreg project WerkInzicht speelt daar op in met het innovatief ontsluiten van arbeidsmarktinformatie, op het niveau van competenties, in het Vlaams/Nederlandse grensgebied. Tot het Vlaams/Nederlandse consortium behoren CBS, VDAB, Brainport Network, UWV, Steunpunt Werk – KU Leuven, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het ZB| Planbureau. Het project loopt van 2018 tot en met 2020. Eerste gebruikerstoepassingen komen in de loop van 2019 beschikbaar. De basis daarvoor is een al ver ontwikkeld systeem voor Vlaanderen van VDAB, genaamd Competent, dat competentiegericht matchen mogelijk maakt.
Meer over WerkInzicht.eu

Deelname aan Techniekpact

Het landelijke Techniekpact kwam mede tot stand als antwoord op tekorten aan technisch personeel in Zuidoost-Nederland. Brainport Network is in dit programma dan ook een partner met een grote stem. Op de agenda staat: meer instroom in techniekopleidingen, meer leerlingen en studenten die een technisch diploma halen en daarmee aan de slag gaan, en behoud van talent voor de techniek.

Jaarconferentie Techniekpact 2019

De jaarconferentie Techniekpact van 20 mei 2019 dynamisch in beeld met een impressie hoe 400 deelnemers op de Brainport Industries Campus kennis maakten met best practices waarbij onderwijs, ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in TechTalent. Met uitspraken van werkgevers, werknemers, bestuurders en nieuwe voorzitter Techniekpact over wat nu belangrijk is voor instroom, behoud en opleiden van TechTalent. Bekijk hieronder de succesvolle jaarconferentie Techniekpact, mede georganiseerd door Brainport Network.

Lees hier verslag van een middag vol urgente boodschappen en ambitieuze oplossingen, en bekijk hier de fotocollage van de dag.

Uitgelicht:
ArbeidsmarktInZicht.nl

Wat is het?

ArbeidsmarktInZicht.nl laat zien wat er speelt op de arbeidsmarkt, met slim samengebrachte online data en met het verhaal achter de cijfers, in woord en beeld. Dataleveranciers zijn onder andere CBS, UWV, SBB, LISA en Jobfeed. ArbeidsmarktInZicht.nl staat ter beschikking aan overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en werkzoekenden, met als doel: het helpen dichten van gaten tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het platform ging eind 2015 live als ‘het Arbeidsmarktdashboard’ en kreeg na doorontwikkeling in 2018 de naam ArbeidsmarktInZicht.nl. Een collectieve inspanning van de acht Brainport Network partners staat aan de basis van het instrument.

Hoe werkt het?

Informatie laat zich eenvoudig filteren op thema, regio’s, sectoren, vacatures of beroepen. Trends tekenen zich snel af en het is mogelijk om unieke verbanden te leggen. Denk aan inzichten als het gaat om (dreigende) arbeidstekorten, overtollig personeel, flexibilisering van werk, instroom in opleidingen of gevraagde competenties. Gebruikers stellen op de website eenvoudig hun ‘eigen dashboard’ samen. Bijvoorbeeld tot een beleidsinstrument, of tot hulp bij het vormgeven van een opleiding, een wervingscampagne of een carrière.

Wat staat er op de rol?

Een speciaal team verzamelt continu gebruikersfeedback om die te vertalen in aanpassingen en nieuwe functionaliteiten. Daarnaast heeft geografische opschaling van ArbeidsmarktInZicht.nl alle aandacht. Spitste het platform zich oorspronkelijk toe op Brabant en Limburg, vervolgens vond uitbreiding plaats naar Utrecht, Drenthe en Overijssel. Het streven is een landelijke uitrol. Tenslotte gaat ArbeidsmarktInZicht.nl ook de grens over, namelijk in het kader van het Vlaams-Nederlandse Interreg project Werkinzicht waarin onder meer CBS, VDAB, UWV en Jheronimus Academy of Data Science partners zijn.

Roy Willems, strateeg economie en arbeidsmarkt bij gemeente Tilburg, werkt in de praktijk geregeld met het arbeidsmarktdashboard.

“Het is een mooie en praktische tool. Om richting te geven aan beleid én plannen valide te onderbouwen. Zonder veel graafwerk valt er van alles uit te distilleren. Je ziet waar krapte zit op de arbeidsmarkt, maar ook waar kansen liggen om daar iets aan te doen. Zo kent Midden-Brabant bijvoorbeeld uitstoot van werknemers in de zakelijke dienstverlening, door vraaguitval. Interessant is dan dat een substantieel deel van deze mensen weer vacatures invult in de zorg en een kleiner aantal ook in de industrie. Dit soort inzichten hebben bijgedragen aan de snelle realisatie van een regionaal mobiliteitscentrum, in het kader van sectorplan Midden-Brabant.”
www.arbeidsmarktinzicht.nl

Meer nieuws over Arbeidsmarkt