Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Thema

Europa

Inleiding

Schaal- en netwerkvoordelen als resultaat van het bundelen van krachten in Zuidoost-Nederland, zijn in het kwadraat te behalen door Euregionaal connecties uit te breiden.

Het ligt voor de hand om allianties aan te gaan met buurregio’s in België en Duitsland, maar ook breder in Europa lonkt samenwerking. In beide gevallen gelden bovendien mogelijkheden voor ondersteuning vanuit EU fondsen.

Brainport Network richt zich op het uitbreiden van samenwerking in Europees verband.

Actielijnen

Actielijnen binnen het thema EU zijn:

  • Europese samenwerking met optimaal gebruik van EU fondsen;
  • Strategisch inspelen op de nieuwe EU programmaperiode.

Lopende
activiteiten

Vanguard Initiative

Vanguard Initiative – kortweg ‘Vanguard’ – is een netwerk van 29 Europese regio’s, waaronder regio Zuid-Nederland, die politiek en operationeel samenwerken om kansrijke, nieuwe technologieën versneld hun weg te laten vinden naar de Europese industrie. Brainport Network behoort tot de stichtende partijen.
Meer over Vanguard

Projectontwikkeling met Vlaanderen en Belgisch Limburg

Brainport Network werkt met Belgische partners aan in Brussel in te dienen gezamenlijke projecten. Een eerste projectvoorstel betreft het oplossen van grensissues met betrekking tot arbeidsmobiliteit. Denk aan te slechten hindernissen als andere wet- en regelgeving en diplomavereisten.

Verkennen samenwerking met Noordrijn Westfalen

Met partners in Noordrijn Westfalen verkent Brainport Network grensoverschrijdende samenwerking.

Aanpassen regionale innovatiestrategie (RIS3)

Brainport Network draagt vanuit Zuidoost-Nederland bij aan het opstellen van de regionale innovatiestrategie (RIS3) waarmee Zuid-Nederland inspeelt op de komende EU programmaperiode. Ook levert Brainport Network input op basis van afstemming met vertegenwoordigers van ‘RISsen’ van Vlaanderen en Noordrijn Westfalen, met het oog op inhoudelijke samenhang.

Uitgelicht:
Vanguard
Initiative

Wat is het?

Vanguard Initiative – kortweg ‘Vanguard’ – is een netwerk van 29 Europese regio’s, waaronder regio Zuid-Nederland, die politiek en operationeel samenwerken om kansrijke, nieuwe technologieën versneld hun weg te laten vinden naar de Europese industrie. Denk daarbij aan het moderniseren van processen, wat vervolgens ook bijdraagt aan productinnovatie. Specifiek richt Vanguard zich op het strategisch smeden van banden tussen industriële clusters die samen alles in huis hebben voor het veroveren van interessante markten – op naar groei en banen in Europa. Vanguard ontstond in 2013. Brainport Network behoort tot de stichtende partijen, met een aantal andere Zuid-Nederlandse en Vlaamse partners.

Hoe werkt het?

Vanguard biedt zicht op waar innovatie al sluimert in de vorm van beschikbare kennis en kunde. Gerichte netwerkactiviteiten brengen bedrijven en kennisinstellingen over grenzen heen met elkaar in contact. Ze leren van elkaar, gaan multidisciplinaire partnerschappen aan en komen tot implementatiemodellen voor uiteindelijk het daadwerkelijk in de markt te zetten van technologie. Vanguard ondersteunt bij dit alles in praktische zin en met begeleiding naar en lobbyen voor funding. Zuid-Nederland leidt een pilot rond 3D-printen en neemt deel aan pilots rond efficiënte en duurzame productie, nanotechnologie en bioeconomie, in gezelschap van onder andere Baden Württemberg, Noordrijn Westfalen, Vlaanderen, Emilia-Romagna en Lombardije.

Wat staat er op de rol?

De betekenis en invloed van Vanguard Initiative groeit. Zomer 2017 kreeg het zijn officiële beslag als Europees netwerk dat ‘Vanguard standpunten’ vertegenwoordigt in Brussel. Tegelijkertijd committeerden alle netwerkpartners zich aan een intern financieringssysteem om de coördinatiekosten van de pilots te delen. Een actieve lobby in Brussel lijkt vruchten af te gaan werpen met betrekking tot lange termijn financiering na 2020. Bovendien ziet het ernaar uit dat in 2018 op Vanguard geïnspireerde Europese calls open gaan. Dat betekent: mogelijkheden om door te pakken met projecten die nu vooral nog een verkennend karakter hebben. Brainport Network sorteert hierop voor door in Zuid-Nederland relevante partijen te mobiliseren.

Frank Donders, business development manager Zuid-Nederland bij de FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie:

“In heel Noordwest-Europa speelt de behoefte aan uiterst concurrerende productieprocessen, als antwoord op China en lage lonen landen, zeker als het gaat om efficiënte productie van kleine series. Digitalisering, in de vorm van automatisering, robotisering en het digitaliseren van communicatieprocessen, is dan de oplossing. Vanguard prikkelt om daarmee aan de slag te gaan. Dat is goed. Ook voor Zuid-Nederland. We zijn een bolwerk van technologische knowhow, maar blijven toch een beetje steken in de transitie van kennis naar kunde. Huidig industrieel succes verdrukt de urgentie om te vernieuwen, samen met wat koudwatervrees. In Vanguard verband brengen we vooral kennis in, om op onze beurt te leren van praktijkcases. Bijvoorbeeld uit Vlaanderen, met dank aan onze pragmatisch ingestelde zuiderburen.”
www.s3vanguardinitiative.eu

Meer nieuws over Europa