Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Thema

Kapitaal

Inleiding

Toegang tot kapitaal voor innovatieve bedrijven met groeipotentie is cruciaal voor de groei van de economie en werkgelegenheid.

Geld is beschikbaar, maar vraag en aanbod op de kapitaalmarkt weten elkaar vaak moeilijk te vinden. Ondernemers zijn bijvoorbeeld onvoldoende bekend met regelingen en fondsen of komen te weinig in beeld bij banken en andere investeerders.

Brainport Network pakt ‘mismatch’ op de kapitaalmarkt aan.

Actielijnen

Actielijnen binnen het thema Kapitaal zijn:

  • Toegang tot kapitaal verbeteren voor scale-ups en groeibedrijven;
  • Exposure van snel groeiende bedrijven gericht op het mobiliseren van ondersteuning en het aantrekken van (inter)nationaal kapitaal;
  • Het verbinden van financiële netwerken die elkaar aanvullen en versterken.

Lopende
activiteiten

Financieringscommissies

Vanuit Brainport Network is een baanbrekende samenwerking tot stand gekomen in de vorm van zogenaamde Financieringscommissies. Hierin gaan uiteenlopende marktpartijen met elkaar om tafel om oplossingen te vinden voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. Onder andere de drie grote banken ABNAMRO, Rabobank en ING zijn commissieleden.

Scale-Up Dashboard

Het Scale-Up Dashboard is een Brainport Network instrument dat snel groeiende bedrijven in Zuidoost-Nederland in kaart brengt. Doelgroepen van het dashboard zijn organisaties die business development ondersteunen en potentiële investeerders. Ook internationaal zet het dashboard Zuidoost-Nederland in de schijnwerpers als regio met investeringskansen.
http://scale-ups.brainportnetwork.nl/

Netwerkaanpak kapitaalmarkt

Brainport Network verbindt netwerken op de kapitaalmarkt en organiseert bijeenkomsten waar vraag en aanbod elkaar treffen. Zo is Brainport Network sinds medio 2017 bijvoorbeeld partner van het Techshare programma van Euronext om meer technische groeibedrijven in contact te brengen met de financiële markten en de beursgang in het bijzonder.

MKB-plus faciliteit

De MKB-plusfaciliteit is een specifiek voor snel groeiende MKB-bedrijven bedoelde financieringsfaciliteit, ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant, het ministerie van Economische Zaken, het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Investeringsbank (EIB). Brainport Network is nauw betrokken bij de opzet van de faciliteit en de portfolio ontwikkeling.

Uitgelicht:
Financieringscommissies

Wat is het?

Vanuit Brainport Network is een baanbrekende samenwerking tot stand gekomen tussen de drie grote banken ABNAMRO, Rabobank en ING, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, overheden, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), investeringsfondsen en alternatieve kapitaalverstrekkers. In zogenaamde Financieringscommissies buigen deze uiteenlopende marktpartijen zich samen over oplossingen voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. Daarbij richten ze zich vooral op innovatieve ondernemingen met groeipotentie. Er zijn drie Financieringscommissies actief in respectievelijk de regio’s Brainport Eindhoven (sinds 2015), Agrifood Capital (sinds 2016) en Midpoint Brabant (sinds begin 2017).

Hoe werkt het?

Commissieleden brengen in alle openheid – binnen integriteitafspraken – eigen klanten of relaties als case ter tafel. Deze schuiven soms ook zelf aan om hun groeiplannen toe te lichten. De financiële professionals bekijken vervolgens, multidisciplinair, wat de ondernemers verder kan helpen op de kapitaalmarkt. Ze geven advies en stellen hun gezamenlijke netwerk open. Vaak gaat het in eerste instantie om het ‘investment ready’ maken van een bedrijf. Bijvoorbeeld door een businessplan aan te scherpen of specifieke kennis en kunde aan boord te laten komen – net wat nodig is. Staat de propositie, dan fungeert de Financieringscommissie als gids in het complexe financieringslandschap. Soms stapt een commissielid in als financier. Dat dan meestal binnen de constructie van een stapelfinanciering, waarbij meerdere partijen participeren om risico te spreiden.

Wat staat er op de rol?

Naar voorbeeld van de huidige drie Financieringscommissies in Noord-Brabant, werkt Brainport Network aan vergelijkbare concepten in Limburg en West-Brabant. Bovendien breidt het concept zich uit naar andere regio’s in Nederland. Tegelijkertijd werkt Brainport Network aan verbinding van en uitwisseling tussen alle commissies – op naar één groot, voor het bedrijfsleven uiterst waardevol, toegankelijk financieel netwerk.

Marcel Vos, accountmanager MKB-financiering RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft namens RVO zitting in alle Financieringscommissies.

“Tegen ondernemers zou ik willen zeggen: maak gebruik van het instrument Financieringscommissie als kritisch klankbord en om je netwerk te vergroten. Het heeft altijd meerwaarde om mee te doen. Stap naar een commissielid en vraag om een podiumplek aan tafel! Aan de andere kant roep ik ook graag accountmanagers van banken en intermediairs op tot actie: meld ondernemers aan voor de Financieringscommissies en bouw aan goede klantrelaties met deze mogelijkheid ‘in het pakket’.”

Voor meer informatie en interviews lees de brochure over de financieringscommissies: Brochure-financieringscommissie-Brainport-Network

Meer nieuws over Kapitaal