Op de hoogte gehouden worden?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Thema

Kapitaal

Inleiding

(Inter)nationale financieringsbronnen aanboren

Door de sterke economische groei verbetert het financieringsklimaat, maar nog altijd is kapitaal onvoldoende beschikbaar voor innovatieve groeiondernemingen in Zuidoost-Nederland. Vooral de kredietverlening aan het MKB blijft achter. Dat vraagt om structurele vernieuwing op de kapitaalmarkt. Terwijl Brainport Network onverminderd inzet op netwerkvorming rond ondernemers die hun kans vergroot op contact met passende financiële partijen, krijgt dit nadrukkelijker zijn plek binnen een breder paradigma: vorm en uitstraling geven aan een ecosysteem in Noord-Brabant en Limburg voor oprichting, groei en schaalvergroting van innovatieve bedrijven dat goede mogelijkheden incorporeert voor het aanboren van (inter)nationale financieringbronnen.

Landelijke navolging Financieringstafels

Een vernieuwende manier om doeltreffend een netwerk in stelling te brengen voor ondernemers met een financieringsbehoefte, vormen de regionale Financieringstafels die Brainport Network in 2016 lanceerde. Inmiddels zijn deze niet meer weg te denken. Binnen een tafel buigen uiteenlopende marktpartijen zich samen over oplossingen voor bedrijven met groeipotentie. Tot de deelnemende partijen behoren ABN AMRO, Rabobank, ING, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de BOM en overige financiers. Deze aanpak krijgt landelijk navolging. Overijssel start een Financieringstafel en de Rijksoverheid neemt een nationale uitrol van het concept op in het MKB-Actieplan, uit te voeren door het ministerie van EZK met Brainport Network als meedenkende en -acterende partner.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): “Ik zeg regelmatig: ga eens kijken hoe ze het bij Brainport Network hebben geregeld.”

Lopende
activiteiten

Relevante netwerken verknopen aan regionale business

Brainport Network vergemakkelijkt toegang voor startende en groeiende ondernemers in Zuidoost-Nederland tot relevante netwerken van binnen en buiten de regio. Zo haakt Brainport Network hightech georiënteerde bedrijven aan op het Techshare programma van Euronext en het acceleratieprogramma NextOEM. Dat als partner van deze initiatieven. En actieve deelname aan het Corporate Venturing Network (CVN), met leden in Nederland en België, brengt corporate investeerders dichterbij die kunnen bijdragen aan een bloeiend ecosysteem. CVN ontplooit netwerkactiviteiten vanuit een ecosysteemgedachte.

Corina Kuiper, directeur van Corporate Venturing Network (CVN) over de relatie met Brainport Network: “Verschillende van onze leden zijn gevestigd of actief in Zuidoost-Nederland. Daarom onderhouden we van begin af aan al contact met Brainport Network. Belangrijk is dat het niet alleen gaat om een virtueel netwerk, maar dat je er ook fysieke ontmoetingsplekken hebt, van de High Tech Campus in Eindhoven tot de Brightlands campussen in Limburg, die direct bijdragen aan ecosysteemvorming.

Techshare programma

Heb jij een snelgroeiend en innovatief techbedrijf en wil je meer weten over het proces rondom een beursgang? Meld je dan aan voor het Techshare educatie-programma. Het programma helpt eigenaren en bestuurders van techbedrijven om de functie en dynamiek van de financiële markten beter te begrijpen. CEO’s zijn zo beter in staat om de mogelijkheden van een beursnotering en de kansen ervan te beoordelen in relatie tot hun strategie en groeiambities. Lees hier verder.

Scale-Up Dashboard

Een online tool waarmee Brainport Network regionale, nationale en buitenlandse kapitaalverstrekkers faciliteert, is het Scale-Up Dashboard: http://scale-ups.brainportnetwork.nl/. Deze website biedt een inzichtelijke inventarisatie van snel groeiende bedrijven in de regio, wat tegelijkertijd Zuidoost-Nederland in de schijnwerpers zet als ecosysteem met investeringskansen. Een tweede doelgroep zijn organisaties die business development ondersteunen. Het platform ondergaat een actualisatie en krijgt aanvullingen in de vorm van een totaaloverzicht van fondsen voor bedrijven in verschillende groeifasen en een koppeling met de MKB Financieringsgids die financieringsinstrumenten op een rij zet voor een individueel bedrijf: MKBfinancieringsgids.nl.

Financieringstafels

De Financieringstafels (formeel Financieringscommissies genoemd) in Brainport Eindhoven, AgriFood Capital en Midpoint Brabant werken naar tevredenheid. De deelnemers blijven enthousiast hun bijdrage leveren. Ontwikkelingsmaatschappij REWIN treft voorbereidingen voor het implementeren van een tafel in West-Brabant in 2019. Brainport Network ondersteunt met monitoring, promoot de tafels bij ondernemers en financiële dienstverleners en voorziet in netwerkbijeenkomsten voor de keten van Financieringstafels.

Versterken ecosysteem

In opdracht van Brainport Network vergeleek professor Erik Vermeulen, verbonden aan Tilburg University, succesvolle startup-ecosystemen wereldwijd met de situatie in Noord-Brabant en Limburg. Op basis daarvan is zijn aanbeveling om naast het nog beter faciliteren van lokale en traditionele kapitaalverschaffers, de focus te versterken op het ‘activeren’ en aantrekken van corporate investeerders en buitenlandse investeerders binnen het ecosysteem. Wat dat betreft geldt  als eerste actiepunt: zorg ervoor dat er belangrijke evenementen plaatsvinden. Brainport Network pakt die handschoen alvast op met de organisatie van een groot Private Equity evenement in 2019, samen met de Nederlandse vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP). Daarnaast adviseert Vermeulen onder andere ook aandacht voor nieuwe (en opkomende) vormen van financiering, zoals crowdfunding en de op blockchain gebaseerde Initial Coin Offerings (ICOs).

 

Uitgelicht:
Financieringscommissies

Wat is het?

Vanuit Brainport Network is een baanbrekende samenwerking tot stand gekomen tussen de drie grote banken ABNAMRO, Rabobank en ING, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, overheden, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), investeringsfondsen en alternatieve kapitaalverstrekkers. In zogenaamde Financieringscommissies buigen deze uiteenlopende marktpartijen zich samen over oplossingen voor bedrijven die vastlopen in hun zoektocht naar geld. Daarbij richten ze zich vooral op innovatieve ondernemingen met groeipotentie. Er zijn drie Financieringscommissies actief in respectievelijk de regio’s Brainport Eindhoven (sinds 2015), Agrifood Capital (sinds 2016) en Midpoint Brabant (sinds begin 2017).

Hoe werkt het?

Commissieleden brengen in alle openheid – binnen integriteitafspraken – eigen klanten of relaties als case ter tafel. Deze schuiven soms ook zelf aan om hun groeiplannen toe te lichten. De financiële professionals bekijken vervolgens, multidisciplinair, wat de ondernemers verder kan helpen op de kapitaalmarkt. Ze geven advies en stellen hun gezamenlijke netwerk open. Vaak gaat het in eerste instantie om het ‘investment ready’ maken van een bedrijf. Bijvoorbeeld door een businessplan aan te scherpen of specifieke kennis en kunde aan boord te laten komen – net wat nodig is. Staat de propositie, dan fungeert de Financieringscommissie als gids in het complexe financieringslandschap. Soms stapt een commissielid in als financier. Dat dan meestal binnen de constructie van een stapelfinanciering, waarbij meerdere partijen participeren om risico te spreiden.

Wat staat er op de rol?

Naar voorbeeld van de huidige drie Financieringscommissies in Noord-Brabant, werkt Brainport Network aan vergelijkbare concepten in Limburg en West-Brabant. Bovendien breidt het concept zich uit naar andere regio’s in Nederland. Tegelijkertijd werkt Brainport Network aan verbinding van en uitwisseling tussen alle commissies – op naar één groot, voor het bedrijfsleven uiterst waardevol, toegankelijk financieel netwerk.

Marcel Vos, accountmanager MKB-financiering RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft namens RVO zitting in alle Financieringscommissies.

“Tegen ondernemers zou ik willen zeggen: maak gebruik van het instrument Financieringscommissie als kritisch klankbord en om je netwerk te vergroten. Het heeft altijd meerwaarde om mee te doen. Stap naar een commissielid en vraag om een podiumplek aan tafel! Aan de andere kant roep ik ook graag accountmanagers van banken en intermediairs op tot actie: meld ondernemers aan voor de Financieringscommissies en bouw aan goede klantrelaties met deze mogelijkheid ‘in het pakket’.”

Voor meer informatie en interviews lees de brochure over de financieringscommissies: Brochure-financieringscommissie-Brainport-Network

Meer nieuws over Kapitaal